Miljöbilslista 2018

I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna enligt miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och är berättigade till fem års befrielse av fordonsskatt. Uppgifterna kommer från BIL Swedens medlemmar som står för runt 99 % av de nya personbilar som registreras i Sverige varje år. Om det skulle råda tveksamhet om en speciell bilmodell/utförande räknas som miljöbil bör i första hand en återförsäljare som representerar märket kontaktas och först i andra hand märkets importör/försälj-ningsbolag. Avvikelser kan förekomma när det gäller olika utförande och utrustningsnivåer.

Bakgrund
Den 1 januari 2013 trädde en ny miljöbilsdefinition i kraft som ger fem års befrielse från den årliga fordonsskatten (se vägtrafikskattelagen, SFS 2006:227). Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar får fem års fordonsskattebefrielse om bilens koldioxidutsläpp, enligt uppgift i fordonsregistret, inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp baserat på bilens tjänstevikt (uppgift från fordonsregistret). Formeln för beräkning ansluter till den för de bindande utsläppskraven för personbilar i EU enligt 2009/443/EG (den sk ”130 gramskurvan”, egentligen en rät linje) men utgår från 95 g/km för en europeisk medelbil som anses väga 1372 kg.

Högsta tillåtna koldioxidutsläpp = 95 + 0,0457 x (bilens tjänstevikt - 1372)
Den aktuella bilens koldioxidutsläpp från registreringsbeviset (för blandad körning) jämförs med värdet ovan. Har bilen samma eller lägre koldioxidvärde än det framräknade uppfyller det kraven för miljöbil och får fem års skattebefrielse.

Om bilen har utrustats med teknik för drift med etanolbränsle eller annat gasbränsle än gasol tillåts högre koldioxidutsläpp (analogt dagens miljöbilsdefinition). Formeln blir då:
Högsta tillåtna koldioxidutsläpp = 150 + 0,0457 x (bilens tjänstevikt - 1372) Gäller för ex. E85 och gas.

När det gäller krav på förbrukning av elektrisk energi för elbilar ligger samma krav som tidigare 37 kWh per 100 km kvar. Det införs också som krav för förbrukning av elektrisk energi för laddhybrider.

Om listan

På listan hittar du uppgifter från BIL Swedens medlemmar om vilka modeller som uppfyller kraven för fem års befrielse av fordonsskatten.

Listan uppdateras när ny information kommer in från BIL Swedens medlemmar.
Listan uppdaterad 2018-01-02. 

Filer

Miljöbilslista_2018_1.pdf
Elbilslista Laddbara elbilar 2018_1.pdf