Stimulanser för miljöbilar

Supermiljöbilspremie

Den som köper en ny sk supermiljöbil får en supermiljöbilspremie. Från 2016 är premien 40 000 kr för rena elbilar med noll i koldioxidutsläpp och 20 000 kr för laddhybrider med koldioxidutsläpp 1-50 g/km. För juridisk person som köper en ren elbil uppgår supermiljöbilspremien till ett belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 40 000 kronor. För juridisk person som köper en laddhybrid uppgår supermiljöbilspremien till ett belopp som motsvarar 17,5 procent av prisskillnaden mellan nybilspriset och närmast jämförbara bil, dock högst 20 000 kr.

Fem års fordonsskattebefrielse för miljöbilar

Den som köper en ny bil som uppfyller 2013 års definition av miljöbil får fem års fordonsskattebefrielse från första registreringsdatum.

Nedsatt förmånsvärde

För elbilar, laddhybrider och gasbilar sätts bilens förmånsvärde ned med 40 procent (max 10 000 kr från 2017) i förhållande till närmast jämförbara bensin/dieselmodell. Den 40%-iga nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar har förlängts från 2017 t.o.m. 2020.  Dock med den ändringen att maxbeloppet för reducerat förmånsvärde sänkts från 16 000 kr till 10 000 kr från 2017.