Barn i bil

Det är mycket viktigt att barn färdas i bilbarnstolar, och att stolarna är rätt placerade, och korrekt monterade. Tyvärr sitter en hel del barn fel i bil. Vi i bilbranschen vill nu bli bättre på att nå ut med korrekt information om hur bilbarnstolar ska användas.

Små barn ska åka bakåtvänt i bilbarnstolar ända upp till fyra års ålder, gärna längre om det är möjligt. Om stolen är placerad i fram eller baksätet spelar ingen roll ur säkerhetssynpunkt så länge eventuella krockkuddar är urkopplade. Skyddseffekten är upp till fem gånger högre när barnen sitter i en bakåtvänd bilbarnstol jämfört med en framåtvänd.

Idag är bilar betydligt mer stryktåliga än förr och därmed säkrare vid en kollision. De moderna konstruktionerna innebär dock en ökad belastning för passagerarna. För vuxna kompenseras detta med krockkuddar, bältesförsträckare och bälteskraftsreducerare. För små barn finns inte motsvarande skyddsteknik och därför kan påfrestningarna på huvud och nacke bli kritiska om de åker framåtvända för tidigt.

Biltillverkarna har olika tekniska system som kan stänga av passagerarkrockkudden. Konsultera respektive biltillverkare för att ta reda på vilka rekommendationer de har kring avstängning av passagerarkrockkudden. 

Bilbranschen vill medverka till att korrekt information finns ute bland återförsäljarna om hur barn åker säkert i bil. Se broschyren som finns till höger under Länkar. Här finns kortfattad och korrekt information om vad som är bäst i de olika åldersgrupperna 0 - 4, respektive 4 - 10 års ålder.

Filer

InformationBilbarnstol.pdf