Den olycksfria bilen

Fordonsindustrin fortsätter att satsa stora resurser på forskning och utveckling inom säkerhetsområdet. Det som händer just nu inom fordonssäkerheten är att mer avancerade assistentsystem införs för att förebygga och helt undvika tillbud som kan leda till olyckor och även aktivt försöka begränsa följderna om olyckan ändå skulle inträffa. Istället för att tala om passiv eller aktiv säkerhet talar vi nu istället om förebyggande säkerhet. 

Förarassistentsystem kan vara olika typer av nödbromsningssystem som undviker eller förhindrar att en olycka uppstår men också system som uppmärksammar föraren på olika situationer eller ökar vakenheten hos föraren.

Exempel på system som redan finns på marknaden eller introduceras väldigt snart är t.ex adaptiv farthållare, bromsassistent, antisladdsystem med motstyrning, anti-kollisionssystem med nödbromsning, system för mörkerseende samt system som kontrollerar uppmärksamheten och tröttheten hos föraren.

Dessa och andra framtida system kommer att öka fordonssäkerheten ytterligare och förhoppningsvis leda fram till den ”olycksfria bilen”.