Undersökning: Körkortets betydelse för ungdomars arbete

HUI Research visar vad samhället skulle tjäna om fler tog körkort tidigare, tack vare att fler ungdomar får jobb.

Genom att arbetslöshetsrisken för en ung människa minskar kraftigt med körkortsinnehav, så skulle påverkan av ett högre körkortstagande bland unga bidra till en minskning av ungdomsarbetslösheten. I rapporten diskuteras dessutom några förslag på området.

 

Filer

HUI Körkortets betydelse.pdf