Körkortets betydelse för integrationen

En rapport från HUI Research, som är framtagen på uppdrag av Transportföretagen, Sveriges Trafikskolors Riksförbund och BIL Sweden, visar att ett ökat körkortstagande bland invandrare skulle öppna en väsentligt större arbetsmarknad och vara positivt för integrationen. Ökad jämställdhet kan också vara ett motiv.

Studien kompletterar en tidigare rapport från 2013, ”Rattavdrag?” där körkortets betydelse för ungdomars chanser på arbetsmarknaden stod i fokus. Här visas sambandet mellan körkort och arbete bland invandrare. I vissa grupper är körkortsandelen så låg som fem procent, vilket också sammanfaller med en mycket låg förvärvsfrekvens.

Den grupp som i studien benämns invandrare, d.v.s. människor som har kommit de senaste tio åren, behöver arbete och bostad de stora frågorna för att etablera sig i samhället. Att få körkort tidigt under etableringsprocessen gör att man kan komma i fråga för ett stort antal jobb som annars inte är möjliga, vilket bäddar för en bättre start. Det är också en förutsättning för att fler nyanlända ska kunna stanna kvar och etablera sig utanför storstadsområdena. 

Se rapporten på HUI:s hemsida eller klicka på filen till höger här på sidan.

Filer

Körkort och integration.pdf