Medarbetare

Här är våra medarbetare

Vi nås via e-post på förnamn.efternamn@bilsweden.se

Mattias Bergman
Tel: 08-700 41 10
Mobil: 070-810 78 86
VD

Jessica Alenius       
Tel: 08-700 41 19 
Mobil: 070-235 63 19
Vice VD

Anders Norén   
Tel. 08-700 41 11
Mobil: 076-145 00 47
Teknisk chef

Mats Mattsson 
Tel: 08-700 41 09
Mobil: 070-753 25 10
Statistikansvarig

Anna Henstedt   
Tel: 08-700 41 18
Mobil: 070-235 60 53
Ansvarig miljöfrågor

Åsa Ekengren
Tel: 08-700 41 12
Mobil: 070-308 07 56
Teknisk samordnare

Ulf Svensson
Tel: 08-700 41 06
Mobil: 072-726 17 91
Teknisk samordnare

Maria Backlund
Tel: 08-700 41 04
Mobil: 072-726 18 91
Teknisk samordnare: lagkrav och forskning

Birgitta Myrle 
Tel: 08-700 41 03
Mobil: 072-559 57 13
Ekonomiansvarig

Dan Jormvik
Tel: 08-700 41 22 
Mobil: 070-559 77 07
Opinion, kommunikation och IT

Victoria Elmgren
Tel: 08-700 41 15
Mobil: 076-392 74 77
Opinion och kommunikation med ansvar för bussfrågor

Odette Sweden AB
Odette nås via e-post på förnamn.efternamn@odette.se 

Odette Sweden AB, som ägs av BIL Sweden, är ett samverkansorgan för att ta fram gemensamma rekommendationer inom e-business, logistikutveckling och produktdatainformation inom fordonsindustrin.

Ingrid Lundberg
Tel: 08-700 41 21
Mobil: 072-546 79 02
VD