Våra sociala medier

BIl-Sweden-Logo-for-website
BIL Swedens officiella Facebook
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är bilen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.

bygg_ringleden_small.jpg
Bygg ringleden nu
Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande regioner vilket ställer stora krav på utbyggd infrastruktur. För att kunna hantera utvecklingen och efterfrågan behövs en komplett ringled. Östra länken är den sista pusselbiten för att Stockholm ska få komplett ringled. Vi arbetar för att bygget så snart som möjligt ska komma igång och på så sätt underlätta vardagen för många stockholmare.
 

 fossilfritt2050.png

Fossilfritt 2050
Är ett nätverk för alla i transportsverige som vill arbeta för att transportsektorn ska bli klimatneutral år 2050. Vi stödjer överenskommelsen från Parismötet, IPCC:s arbete, EU:s klimatmål och det svenska målet om ett klimatneutralt Sverige år 2050. De senaste åren har vi sett en snabb utveckling i Europa och framför allt i Sverige när det gäller minskad bränsleförbrukning vare sig det handlar om personbilar, bussar eller lastbilar.
Initiativtagare till nätverket är;
KAK (Kungliga Automobil Klubben)
Transportföretagen 
Sveriges Bussföretag
MRF (Motorbranschens Riksförbund)
BIL Sweden