Publikationer

 • Bilen betyder mest för vårt resande

  Personbilen dominerar vårt resande och står för 77 procent av de totala inrikes transporterna (personkm), framgår det av BIL Swedens nyligen publicerade årsbok Bilismen i Sverige 2016. Cirka 85 procent av persontransporterna sker på väg (personbil, buss, motorcykel), vilket kan jämföras med tio procent med spårbunden trafik (järnväg, T-bana, spårvagn).

 • BIL Sweden välkomnar CSN-lån för körkort

  Beskedet om att bevilja CSN-lån för körkortsutbildning är mycket glädjande. BIL Sweden har under flera år drivit frågan och välkomnar att regeringen och Vänsterpartiet nu har kommit överens. Redan 2014 lovade Stefan Löfven att genomföra reformen. Detta efter en rapport om körkortets betydelse för ungdomars anställbarhet, som finansierades av bland andra BIL Sweden, STR, Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.

 • Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

  - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den överlägset bästa någonsin för de totala lastbilsregistreringarna. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,6 procent, vilket är den trettioandra månaden i rad med plussiffror. Även om vi tar hänsyn till att det var två fler registreringsdagar i augusti i år, vilket motsvarar ca tio procent fler registreringar, så var augusti en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Högst andel laddbara bilar i Stockholms län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juli 2016 visar följande:

 • Fortsatt minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

  Koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i Sverige fortsätter att sjunka. Utsläppen januari-juli 2016 från nyregistrerade bilar var i genomsnitt 4,6 gram/km lägre* än samma period 2015. Det visar BIL Swedens analys av nybilsförsäljningen i Sverige.

 • Ulf Perbo går vidare till Transportföretagen

  BIL Swedens Vice VD Ulf Perbo lämnar BIL Sweden för att bli ny Näringspolitisk chef i branschorganisationen Transportföretagen.

 • Höga bilskatter försvårar semesterplaner för låginkomsttagare

  LO rapporterade nyligen att 32% av arbetarna varken har gjort en semesterresa eller har tillgång till fritidshus. LO:s statistik har ifrågasatts bl.a. för att man inte vet hur många som stannar hemma av egen vilja.

 • Näst bästa juli någonsin för nya bilar - trots färre registreringsdagar

  - Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar och den bästa någonsin för de totala lastbilsregistreringarna. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 0,2 procent, vilket innebär den trettioförsta månaden i rad med plussiffror. Den lägre ökningstakten jämfört med tidigare i år förklaras till stor del av att det var två färre registreringsdagar i juli i år, vilket motsvarar ca tio procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Rekordstarkt första halvår på bilmarknaden

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juni 2016 visar följande: