Aktuellt

 • Ny rapport: körkort viktigt för integration

  En ny rapport från HUI Research, som är framtagen på uppdrag av Transportföretagen, Sveriges Trafikskolors Riksförbund och BIL Sweden, visar att ett ökat körkortstagande bland invandrare skulle öppna en väsentligt större arbetsmarknad och vara positivt för integrationen.

 • Körkort, en nyckel till arbete och integration

  Vad är det första man behöver som nyanländ i Sverige? Språkkunskaper, bostad och – körkort! Körkortet ger anställbarhet och är nästan oumbärligt i avsaknad av en validerad högre utbildning eller efterfrågad yrkesutbildning.

 • Möt makthavarna i BIL Swedens Heta Stol!

  Kommer Sverige att satsa på elvägar eller höghastighetståg? Hur går det för förnybara bränslen? Bör staten bestämma vilken bil du ska köpa?

 • Uppkopplade fordon, säkerhet och integritet

  Vem är ansvarig för en självkörande bil? Vad händer när allt fler fordon kopplas upp? Kommer lagstiftaren att hinna med när tekniken introduceras? Vilka möjligheter ser svensk fordonsindustri – kan vi ligga i framkant med den nya tekniken?

 • Yrkes-SM – en tävling för framtidens medarbetare inom motorbranschen

  Det kommer att behövas ca 5 000 nya medarbetare i motorbranschen de kommande tre åren. För att uppmärksamma motorbranschen och möjliggöra att fler ungdomar söker sig till gymnasieskolans fordons- och transportprogram, så arrangerar Bilproffs.se yrkes-SM, en yrkestävling för ungdomar.

 • Den framtida inriktningen för regeringens forskningspolitik inför den kommande forskningspolitiska propositionen.

  BIL Sweden har beretts möjlighet att inkomma med förslag och synpunkter på den framtida inriktningen för regeringens forskningspolitik inför den kommande forskningspolitiska propositionen.

 • Regeringens förslag på bilområdet – bra med besked men tråkigt med neddragningar och skattehöjningar

  Regeringen har nu offentliggjort flera förslag på fordonsområdet.

 • FFI-Informationsfolder

  Se FFI-Informationsfolder, Sverige behöver FFI

 • Ny rapport: BRT i Stockholmsregionen

  BIL Sweden i Almedalen.
  Transportforskaren Per Kågeson presenterar idag en ny rapport med förslag att inrätta en Bussbana med tre nya BRT-linjer i Stockholmsregionen.

 • Vilka infrastrukturprojekt ska vi satsa på?

  Välkommen till BIL Swedens seminarium i Almedalen onsdag den 1 juli Kl 10:00-11:00.

 • Mer transport och mindre utsläpp, hur ska vi göra?

  Välkommen till BIL Swedens seminarium i Almedalen torsdag den 2 juli Kl 15:00-16:00.

 • Kan innovativa transporter påverka samhällsbyggnaden?

  Välkommen till BIL Swedens seminarium i Almedalen söndag den 28 juni Kl 15.30-16.30.

 • OKQ8 backar gällande dieselproblematiken

  OKQ8 gick igår torsdag 16 april ut med ett brev till BIL Swedens medlemsföretag där de meddelar att de tillsätter ett rengörande additiv i sin diesel.

 • Vilka effekter får en ringled runt Stockholm?

  Bil Sweden anordnade idag ett seminarium som handlade om att Stockholm växer snabbt och effektiva person- och godstransporter samt ett ökat bostadsbyggande är nödvändigt för regionens utveckling. Hur tillgodoser vi morgondagens transportbehov? Vilka effekter skulle en Östlig förbindelse ha på bostadsbyggandet, arbetsmarknaden och näringslivet?

 • Rapport om Levande stadskärnor

  Bilens plats i staden diskuteras runt om i våra svenska städer.

 • Höjd fordonsskatt på lätta fordon från 1/1 2015

  Den årliga fordonsskatten på personbilar, husbilar, lätta lastbilar/bussar höjdes från 1/1 2015. Höjningen av skatten ligger i intervallet 100 kr till 800 kr per år. I genomsnitt höjs skatten för en bensindriven personbil i det koldioxidbaserade systemet med 268 kr per år. Fordonsskattehöjningen väntas inbringa ca 1,5 miljard kr per år i ökade skatteintäkter.

 • Ny kampanj för rättvisa bilskatter

  VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har på regeringens uppdrag uppdaterat tillgänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Så kallade externa effekter som slitage av infrastruktur, olyckor, hälsofarliga emissioner, klimatgaser och buller innebär kostnader för samhället. Riksdagen har beslutat att de skatter som tas ut av trafiken och som är trafikpolitiskt motiverade bör motsvara trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader. Rapporten visar att biltrafikens kostnader länge har överskattats och att de skatter som en familj med bil betalar är dubbelt så höga jämfört med vad som kan motiveras av dess kostnader. Detta innebär bl a en markant diskriminering av boende utanför storstädernas centrala delar.

 • Bilen kung i Europa när medborgarna tillfrågas

  I en ny stor undersökning om hur man invånarna i EU reser och hur de värderar olika transportslag vinner bilen en överlägsen seger. Bilen är det vanligaste transportslaget i samtliga länder.

 • Komplett ringled runt Stockholm

  Östlig förbindelse – Den sista viktiga pusselbiten. Givet att Förbifart Stockholm blir färdigbyggd så är en förbindelse mellan Södra och Norra Länken den viktigaste stora åtgärden för att avlasta innerstaden och få Stockholms trafik att flyta bättre.

 • Bilen vägrar att ”peaka”.

  BIL Sweden ger fem förslag till en framsynt bil-politik.
  Svenskarnas behov av bil minskar inte. Körkortstagandet ökar och kvalificerar många unga för jobb. I storstan bör privatbilar integreras bättre med kollektivtrafiken.

 • Håll i styrmedlen för fordon med låg klimatpåverkan!

  Sverige är det land inom EU, som tillsammans med Nederländerna, snabbast sänkt koldioxidutsläppen för nya personbilar under perioden 2005-2012.

 • Finns “Peak Car”?

  I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket ”Peak Car”. Betydelsen av ”Peak Car” varierar, men syftet är oftast att sätta en bild av att bilen kommer att ha mindre betydelse i framtiden.

 • Utan Förbifarten stannar Stockholm!

  Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.

 • Information till bilägare med fordonsgasdrift

  - och där bilens ålder är 15 år eller mer.

 • Fordonsindustrin är viktig för AB Sverige

  Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar med stor betydelse för sysselsättning, export, investeringar, forskning och utveckling samt kunskapssprid-ning till andra näringsgrenar.

 • Skatterna från vägtransporterna räddar välfärden

  Vägtransporterna i Sverige betalar ca 58 miljarder kronor i olika specialskatter på sina fordon. Räknar man dessutom in generella skatter som moms uppgår det totala skatteuttaget på vägtransporterna till närmare 90 miljarder kronor.