Klimatseminarium 8 juli Almedalen 2007

Klimatseminarium 8 juli Almedalen 2007

Här finns information om BIL Swedens och MRFs gemensamma program under politikerveckan i Almedalen 2007.

Under rubriken "Klimatet, vädret och bilismen" kunde vi lyssna till centrala nyckelpersoner i klimatutmaningen som presenterade och resonerade kring sakläget i klimatfrågan men också kring effekterna på Sverige och de åtgärder som görs i landet. Dessutom togs frågan om - varför just bilismen är en viktig klimatfråga - upp.

De medverkande var Erland Källen (professor i dynamisk meteorologi på Stockholms Universitet), Markku Rummukainen (klimatexpert, SMHI), Lisa Sennerby Forsse (rektor, Sveriges lantbruksuniversitet) och Ulf Perbo (vice vd BIL Sweden). Här är länken till deras presentationer. 
 

Bookmark and Share