Almedalen 2007

BIL Sweden i Almedalen

För tredje året i rad arrangerade BIL Sweden, tillsammans med Motorbranschens Riksförbund (MRF), seminarier under Almedalsveckan. De ämnen som framförallt diskuterades var bilen och klimatet, bilismens miljöproblem, infrastruktur, trafiksäkerhet och mobilitet . Samtliga seminarier var mycket välbesökta och uppskattade. I ett av frukostsamtalen deltog Göran Persson i egenskap av ordförande i oljekommissionen.

Klicka på program Almedalen så kan du se vårt program för 2007 och du kan du läsa mer under pressmeddelanden om vad som presenterades och diskuterades på de olika aktiviteterna.

Filer

Program Almedalen Original.pdf