Klimatseminarium 8 juli Almedalen 2007

Klimatseminarium 8 juli Almedalen 2007 

Här finns information om BIL Swedens och MRFs gemensamma program under politikerveckan i Almedalen 2007.

Under rubriken "Klimatet, vädret och bilismen" kunde vi lyssna till centrala nyckelpersoner i klimatutmaningen som presenterade och resonerade kring sakläget i klimatfrågan men också kring effekterna på Sverige och de åtgärder som görs i landet. Dessutom togs frågan om - varför just bilismen är en viktig klimatfråga - upp.

De medverkande var Erland Källen (professor i dynamisk meteorologi på Stockholms Universitet), Markku Rummukainen (klimatexpert, SMHI), Lisa Sennerby Forsse (rektor, Sveriges lantbruksuniversitet) och Ulf Perbo (vice vd BIL Sweden). Här är länken till deras presentationer.