För gammal för framtiden

BIL Sweden arrangerade 8 november 2013 i samband med Gran Turismo mässan vid NackaStrandsMässan seminariet: "För gammal för framtiden". Moderator var Bertil Moldén, BIL Sweden.

Seminariet handlade om: Svenskarna blir allt äldre. Kraven på mobilitet upphör dock inte vid pensionen. Moderna bilar underlättar framkomligheten för de äldre genom tekniska hjälpmedel och aktiva säkerhetssystem. Dessutom finns en växande köpkraft inom denna åldersgrupp. Vad gör samhället och vad gör fordonstillverkarna för att underlätta äldres mobilitet?

Se presentationerna under filer.
 

Filer

For_gammal_for_framtiden.pdf
Bertil Moldén.pdf
Mats Levin.pdf
Satu Heikkinen.pdf
Audi.pdf
Autonomous_Driving_Kalle_Runnberg.pdf