Bilskatter

Vägtransporterna i Sverige betalar årligen ca 97 miljarder kronor i olika statliga skatter och avgifter enligt beräkningar av VTI, baserat på underlag från Trafikanalys. Statliga utgifter för vägtransporter överstiger utgifterna med ca 65 miljarder kronor.

Vid ett bensinpris på 16 kr/l är det från 1 juli 2019 3,95 kr/l energiskatt, 2,62 kr/l koldioxidskatt och 3,20 kr/l är moms, dvs totalt är 9,77 kr/l skatt, vilket motsvarar ca 60 procent av pumppriset. Vid en fulltankning (60 liter) är 585 krornor bara i olika skatter på bensinen.

 

Bensinprisets beståndsdelar (%)
(pumppris 16 kr/l, aug 2019)

tabell14.1.png

Källa: Skatteverket