Fordonsbestånd och mobilitet

I slutet på 2018 fanns det närmare 4,9 miljoner personbilar i trafik i Sverige (källa: Trafikanalys/SCB). Utöver dessa finns drygt 1,3 miljoner avställda bilar. Åtta av tio bilar ägs av hushållen, resten av företag. I slutet på 2018 fanns det 656 000 lastbilar i trafik i Sverige. Fyra av tio bilar som rullar på de svenska vägarna är äldre än tio år. Medellivslängden för personbilar i Sverige är ca 17 år. Genomsnittsåldern på bilarna i den svenska bilparken är ca tio år.

75 procent av resandet i Sverige sker med personbil. Järnvägen kommer som nummer två med 8,8 procent och följs av buss som svarar för 6,5 procent. Ihopräknat personbil, buss, MC/moped, cykel och gång svarar vägtrafiken för 86 procent av persontransportarbetet. Spårbunden trafik (järnväg, T-bana, spårväg) står tillsammans för 10,6 procent.
 

Personbilsbeståndet 1923-2018

År Personbilar
1923 37 823
1933 98 889
1943 36 194
1950 252 503
1960 1 193 913
1970 2 287 709
1980 2 882 956
1990 3 600 518
2000 3 998 614
2010 4 335 182
2011 4 401 352
2012 4 447 165
2013 4 495 473
2014 4 585 519
2015 4 669 063
2016 4 768 060
2017 4 845 609
2018 4 870 783

Källa: Trafikanalys/SCBPersontransporterna 2018 per trafikslag
(andel av personkm)

Persontransporterna_1.png
Källa: Trafikanalys