Miljö

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar i Sverige har minskat med 37 procent under perioden 2005-2018. Under samma period minskade nybilsutsläppen inom EU totalt med 26 procent (källa: Transportstyrelsen/Trafikverket, ACEA). De genomsnlittliga koldioxidutsläppen för hela den svenska personbilsflottan (både nya och gamla bilar) minskade från 154 g/km till 149 g/km under 2018 enligt Tafikverkets beräkningar.

Under 1990-2017 minskade vägtrafikens utsläpp av växthusgaser med elva procent samtidigt som trafikarbetet (körda km) ökade med 30 procent. Enligt Naturvårdsverkets statistik svarade vägtrafiken för 29 procent av de svenska växthusgasutsläppen under 2017. Under perioden 2010-2017 minskade vägtrafikens växthusgasutsläpp med 18 procent, samtidigt som trafiken på våra vägar ökade med nio procent under samma period.

 

Nya personbilars koldioxidutsläpp i Sverige och EU

tabell15.1.png
Källa: Trafikverket, Transportstyrelsen