Nyregistreringar

Antalet nyregistreringar under 2018 var 353 000 bilar vilket är den tredje högsta siffran enligt BIL Swedens statistik. Nyregistreringarna minskade med fem procent under 2018 jämfört med rekordåret 2017. Det har varit kraftiga upp- och nedgångar på bilmarknaden under en längre period, och under det senaste året har bilmarknaden vart extremt ryckig, vilket förklaras av att Bonus-malussystemet infördes 1 juli 2018. Dessutom införs den nya testmetoden för CO2-värden, WLTP, 1 januari 2020 vilket med stor sannolikhet påverkar bilmarknaden.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade 2018 med två procent och nådde med det sin högsta nivå någonsin. Lätta lastbilar har på samma sätt som personbilar påverkats av Bonus-malussystemet, med en kraftig uppgång före ikraftträdandet 1 juli 2018. Andelen laddbara bilar, dvs rena elbilar och laddhybrider, ökar varje år. Under 2018 var andelen åtta procent, jämfört med fem procent föregående år. BIL Swedens prognos för laddbara bilar är, 30 procent för 2020 och 40 procent för 2021. Sverige är fyra i Europa på andelen laddbara bilar av nyregistreringarna.


Nyregistrerade personbilar 1929-2018
 

Nyregistreringar_29-18.png
Källa: BIL Sweden
 


Andel laddbara personbilar av totalt nyregistrerade
jan-sept 2019
Tabell10.1.png

 

Källa: ACEA