Nyregistreringar 2008

 • Nytt rekord för antalet miljöbilar i maj

  Miljöbilsregistreringarna fortsätter att slå rekord och i maj nåddes det högsta antalet nya miljöbilar någonsin för en enskild månad. Tillsammans med en ökad dieselandel är det här en mycket positiv utveckling ur miljösynpunkt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Rekord för antalet miljöbilar i april

  Miljöbilsregistreringarna ökade med 103 % i april och nådde det högsta antalet någonsin för en enskild månad. Detta visar att politikerna genom olika former av ”morötter”, till exempel miljöbilspremien, kan stimulera fram en önskad utveckling, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Tidig påsk gav lägre bilregistreringar i mars 2008

  De minskade registreringarna under mars förklaras av att det var tre färre registreringsdagar jämfört med mars förra året beroende på att påsken inföll ovanligt tidigt i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. Tre färre arbetsdagar motsvarar en nedgång på ca 15%.
 • Nyregistreringar februari 2008

  Under februari registrerades 21 250 nya personbilar, vilket är en ökning med 4,6 % jämfört med samma månad förra året.
 • Högsta miljöbilsandelen någonsin

  Miljöbilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt och ökade med 104% i januari jämfört med samma månad 2007. Av de totala registreringarna nådde andelen miljöbilar sin högsta nivå någonsin med 35,8%, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.
 • Ökade registreringar av dieselbilar trots minskad totalmarknad

  - Registreringarna av dieselbilar ökade med 8 procent i juni. Dieselandelen under det första halvåret nådde en rekordnivå på 36 procent. Det här är mycket positivt ur miljösynpunkt eftersom en dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och förbrukar 25-30 procent mindre bränsle än en bensinbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Ökade miljöbilsregistreringar i juli

  - Trots att totalmarknaden för personbilar minskade med 18 % i juli ökade registreringarna av miljöbilar med 37 % gentemot juli förra året. Miljöbilsboomen förklaras av olika former av ”morötter” för miljöbilar i kombination med svenskarnas ökade intresse för miljön, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Miljöbilar upp 49 procent i augusti

  - Miljöbilarna fortsätter att gå emot strömmen och ökar på en sjunkande totalmarknad, Miljöbilarna ökade med 49 % i augusti samtidigt som de totala nybilsregistreringarna minskade med 23 %, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Rekord för miljöbilar i september

  - Miljöbilsregistreringarna är fortsatt mycket starka och nådde under september rekordnivå för en enskild månad både i antal och andel av totalmarknaden. Miljöbilsregistreringarna ökade med 105% trots att totalmarknaden sjönk med 4%. Tillsammans med en fortsatt hög dieselandel är det här mycket positivt ur miljösynpunkt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Nyregistreringar oktober 2008

  Miljöbilsregistreringarna fortsätter att gå mot strömmen och slog nytt rekord både i antal och andel av totalmarknaden under oktober. Miljöbilsregistreringarna ökade under oktober med 44 %, trots att totalmarknaden minskade med närmare 23 %. Den ökade miljöbils-andelen är mycket positiv ur miljösynpunkt och innebär att koldioxidutsläppen från nya bilar nu sjunker snabbt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.