Nyregistreringar 2010

 • Kraftig uppgång på bilmarknaden

  - Personbilsregistreringarna ökade kraftigt i januari och bekräftar den trend vi sett under de senaste månaderna med en återhämtning på bilmarknaden. Samtidigt ska vi komma ihåg att januari förra året var en mycket svag månad påverkad av lågkonjunkturen i kombination med finanskrisen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Fortsatt uppgång på bilmarknaden

  - Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra förväntningar om en starkare bilmarknad i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

  - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt i linje med vår nyligen uppjusterade prognos på 255 000 nya bilar i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Stora utleveranser av nya bilar i april

  - Den kraftiga uppgången för bilregistreringarna fortsatte i april. Personbilsregistreringarna ökade för sjätte månaden i rad och lätta lastbilar ökade för fjärde månaden i rad. De ökade fordonsregistreringarna är en viktig konjunkturmätare och visar att den svenska konjunkturen är på rätt väg, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Kraftigt uppåt på bilmarknaden i maj

  - Bilregistreringarna i maj var ännu ett styrkebesked från bilbranschen. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade kraftigt. Det är sjunde månaden i rad som personbilarna ökar och femte månaden i rad som lätta lastbilar ökar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Äntligen plus för tunga lastbilar

  - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det ett trendbrott och en positiv konjunktursignal, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Het julimånad för fordonsregistreringarna

  - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade med 40 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Urstark augustimånad på fordonsmarknaden

  - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive 52 procent visar att det går bra för AB Sverige. Personbilsregistreringarna i augusti är den tredje högsta augustisiffran under de senaste 30 åren, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Högtryck på fordonsmarknaden i september

  - Fordonsregistreringarna är en viktig konjunkturindikator och den kraftiga ökningen av registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar i september visar att det är bra fart i den svenska ekonomin. Personbilsregistreringarna i september är de nästa högsta för en septembermånad under de 30 senaste åren, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Full fart på fordonsmarknaden i oktober

  - Registreringssiffrorna för oktober visar på en fortsatt mycket stark bilkonjunktur i Sverige. Både personbilar och lätta lastbilar ökar kraftigt och nu sällar sig även tunga lastbilar till den positiva trenden och ökar för andra månaden i rad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.