Nyregistreringar 2012

 • Bra start på bilåret 2012

  - Personbilsregistreringarna i januari ligger i linje med vår prognos på 270 000 nya bilar i år. Räknat i årstakt ligger januariregistreringarna över prognosen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

  - En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som företagsmarknaden är stabil och ökade sin andel till nästan 68 procent av nybilsmarknaden i februari. Detta är ett mönster som går igen i flera länder inom EU, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Bilregistreringarna i mars bättre än prognos

  - Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar minskade under mars, vilket är inom ramen för våra prognoser för helåret. Räknat i årstakt ligger registreringarna hittills i år till och med över prognosen på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar under 2012, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Planenlig minskning av fordonsregistreringarna i april

  - Fordonsregistreringarna minskade i april jämfört med de mycket starka fjolårssiffrorna. Hittills i år har nyregistreringarna av personbilar och lätta lastbilar minskat med knappt åtta procent, vilket innebär att vi ligger något bättre till än vår prognos för helåret 2012 som är lika med en minskning med 11 procent för både personbilar och lätta lastbilar. Omräknat i årstakt ligger nyregistreringarna under de fyra första månaderna över prognosen för i år på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Väntad minskning av bilregistreringarna i maj

  - Minskningen av nybilsregistreringarna i maj var väntad, inte minst mot bakgrund av att vi jämför med mycket starka fjolårssiffror. Maj förra året var den tredje bästa majmånaden någonsin för personbilar och den bästa majmånaden någonsin för lätta lastbilar. Maj i år innehöll en registreringsdag mindre vilket innebär fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Bilregistreringarna i juni och första halvåret enligt prognos

  - Personbilsregistreringarna i juni minskade med 7 procent och lätta lastbilar minskade med 10 procent. Registreringarna hittills i år är i linje med vår helårsprognos för 2012 på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Bilregistreringarna i juli enligt plan

  - De minskade registreringarna av personbilar och lätta lastbilar i juli är enligt plan och både juli och utvecklingen hittills i år ligger i linje med våra prognoser för i år på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar. För att få litet perspektiv är det viktigt och komma ihåg att vi jämför med starka fjolårssiffror, där helåret 2011 var det sjätte bästa någonsin för personbilar och all time high nåddes för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Ökande varsel påverkade nybilsregistreringen i augusti

  - Bilregistreringarna sjönk som väntat i augusti jämfört med den mycket höga fjolårsnivån. Augusti förra året var den näst bästa augustimånaden någonsin för personbilsregistreringarna. Registreringsmässigt ligger vi i fas med vår prognos på 270 000 bilar i år. Vi har dock sett en avmattning i orderingången under sommaren, framför allt på privatmarknaden, och vi kommer under den närmaste tiden att göra en noggrann genomgång av vår prognos för i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Färre registreringsdagar påverkade bilregistreringarna i september

  - Det var två färre registreringsdagar i september i år jämfört med september i fjol. Två färre registreringsdagar innebär cirka tio procent färre registreringar, så korrigerat för antalet registreringsdagar minskade personbilsregistreringarna i september med mindre än tio procent, vilket är i linje med våra prognoser, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Planenlig minskning av bilregistreringarna i oktober

  - Personbilsregistreringarna i oktober minskade med fyra procent, vilket är en mindre nedgång än under de senaste månaderna. Minskningen i oktober dämpades av att det var två fler registreringsdagar jämfört med oktober i fjol. Registreringstakten under oktober och hittills i år ryms inom vår prognos på 270 000 bilar i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.