Nyregistreringar 2013

 • Planenlig minskning av bilregistreringarna i januari

  - Bilregistreringarna minskade som väntat i januari. Minskningen på 16 procent är framför allt en effekt av miljöbilsruschen i slutet på förra året, vilket har lett till färre registreringar i januari. Vi räknar med att ca 9 000 bilar ”förregistrerades” i december då kunden kunde ”spara” mellan 2 000-6 000 kr i fem års fordonsskattebefrielse om miljöbilen registrerades före årsskiftet innan den nya skärpta miljöbilsdefinitionen trädde ikraft. Många av dessa bilar har levererats ut till kund under januari och så kommer att ske även i februari, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Bilregistreringarna i februari enligt prognos

  - Nedgången av bilregistreringarna i februari var väntad, och det är ingen dramatik i dessa siffror, utan de ligger i linje med vår prognos för marknadens utveckling i år. Vi har räknat med färre registreringar under de första månaderna i år som en följdeffekt av miljöbilsruschen i slutet på förra året. Enligt våra beräkningar ”förregistrerades” i december ca 9 000 miljöbilar enligt den gamla miljöbilsdefinitionen innan den nya skärpta miljöbilsdefinitionen trädde ikraft 1 januari 2013. Dessa bilar skulle egentligen ha levererats och registrerats under första kvartalet 2013, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Väntad minskning av bilregistreringarna i mars

  - Nyregistreringarna av både personbilar och lastbilar minskade som väntat i mars. Nedgången förstärktes av att det var två färre registreringsdagar jämfört med mars förra året. Två färre registreringsdagar innebär nästan tio procent färre registreringar. För personbilarnas del har vi dessutom kvardröjande effekter av den tidigareläggning av registreringar av cirka 9 000 miljöbilar som skedde i slutet på förra året och som lett till färre registreringar under det första kvartalet i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Bilregistreringarna i april visade plus

  - Personbilsregistreringarna ökade i april, vilket är första månaden i år med plussiffror. Efter nedgången under det första kvartalet, som förstärktes av de tidigarelagda miljöbilsregistreringarna i slutet på förra året var det väntat med en stabilisering nu i april. Det är dock för tidigt att tala om något trendbrott, eftersom årets april innehöll två fler registreringsdagar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Bilregistreringarna i maj enligt prognos

  - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både i maj i år och förra året, så siffrorna har inte påverkats av detta. Utvecklingen hittills i år ligger i linje med vår prognos. Nedgången under det första kvartalet var väntad mot bakgrund av de tidigarelagda miljöbilsregistreringarna i slutet på förra året, och att det sedan skulle ske en stabilisering under det andra kvartalet var också väntat, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Nybilsregistreringarna under första halvåret enligt prognos

  - Personbilsregistreringarna under första halvåret har i stort sett utvecklats i linje med vår prognos med en kraftig nedgång under det första kvartalet som en följd av tidigarelagda miljöbilsregistreringar i slutet på förra året och därefter en stabilisering under andra kvartalet. Nedgången i juni förklaras delvis av en kalendereffekt då vi hade en registreringsdag mindre i juni i år, vilket motsvarar fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Positiva bilsiffror i juli (reviderad version lastbilar)

  - Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,5 procent i juli. Uppgången är glädjande och ligger i linje med vår prognos där vi också tar hänsyn till antalet registreringsdagar varje månad. Detta är ytterligare en positiv konjunktursignal som kan läggas till de som kom igår från både USA och Europa, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Plussiffror igen för bilregistreringarna

  - Registreringarna av nya personbilar ökade med 2,6 procent i augusti. Det är andra månaden i rad med plussiffror. Årets augusti innehöll en registreringsdag mindre vilket stärker bilden av en bra augustimånad för nya personbilar. En registreringsdag mindre motsvarar cirka fem procent färre registreringar. Det är en glädjande utveckling och ytterligare ett tecken på att konjunkturen är på väg att återhämta sig, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Tvåsiffrig ökning för bilregistreringarna i september

  - Bilregistreringarna i september ökade med 11,2 procent, vilket är tredje månaden i rad med plussiffror. Även om hänsyn tas till att årets september hade en registreringsdag mer, vilket motsvarar cirka fem procent fler registreringar, så var september en stark månad för nya bilar. Det är en glädjande utveckling och vi tror på en fortsatt positiv bilmarknad under resten av året mot bakgrund av hushållens ökade köpkraft och fortsatt låga räntor, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Ökade bilregistreringar för fjärde månaden i rad

  - Den positiva trenden på bilmarknaden fortsatte i oktober då bilregistreringarna ökade med 5,4%, vilket är fjärde månaden i rad med plussiffror, helt i linje med vår prognos för kalenderåret 2013. Bilregistre-ringarna är en viktig konjunkturindikator och de ökade registreringarna under de senaste månaderna visar att den svenska ekonomin är på väg att återhämta sig, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.