Nyregistreringar 2014

 • Bilregistreringarna i januari enligt prognos

  - Personbilsregistreringarna ökade med 19 procent i januari. Det var väntat och enligt vår prognos att det skulle bli en kraftig uppgång i januari, beroende på att vi jämför med svaga siffror förra året. Hela första kvartalet förra året var svagt som en följdeffekt av tidigareläggningen av miljöbilsregistreringar i slutet på 2012, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Starka bilregistreringar i februari följer precis prognos

  - Nybilsregistreringarna ökade med drygt 20 procent i februari, vilket är andra månaden i rad med en kraftig uppgång. Det är helt enligt förväntningarna och vår prognos att vi skulle få stora plussiffror i början på året beroende på att vi jämför med svaga registreringar motsvarande period förra året. Orsaken till de svaga siffrorna under det första kvartalet ifjol är tidigareläggningen av miljöbilsregistreringar i slutet på 2012, vilket i sin tur medförde färre registreringar under inledningen av 2013, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Kraftigt ökade bilregistreringar för tredje månaden i rad

  - BIL Sweden justerade nyligen upp sin nybilsprognos för i år från 275 000 till 290 000 bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Högtryck på fordonsmarknaden

  - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte månaden i rad. Personbilarna ökade med 14 procent, lätta lastbilar ökade med drygt tio procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med hela 41 procent. De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar är ett tecken på den förbättrade konjunkturen i Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Hett i bilhallarna i maj

  - Den mycket positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i maj. Personbilsregistreringarna ökade med sju procent, vilket är femte månaden i rad med en uppgång. De totala lastbilsregistreringarna ökade med närmare 14 procent vilket är sjätte månaden i rad med ökningstal. Det är en glädjande utveckling och en positiv konjunktursignal, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Rekordvärme i bilhallarna i juni - plus 26 procent

  - Juni var ännu en het månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 26 procent, vilket är sjätte månaden i rad med plussiffror. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 14 procent, vilket är sjunde månaden i rad med ökade registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Fjärde högsta julisiffran någonsin för nya bilar

  - Nybilsregistreringarna ökade med 13 procent i juli, vilket är sjunde månaden i rad med uppgång och den fjärde högsta julisiffran någonsin för nya personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden
 • Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar

  - Det råder fortsatt högtryck i bilhallarna. Registreringarna av nya personbilar ökade med tolv procent i augusti. Årets augusti är den tredje högsta augustisiffran sedan vi började mäta nyregistreringarna per månad 1946. Augusti är den åttonde månaden i rad med ökade registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

  - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden i rad med ökningstal. Ackumulerat från årets början har personbilsregistreringarna ökat med 15 procent. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 17 procent, vilket är tionde månaden i rad med plussiffror. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med tolv procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Brittsommar i bilhallarna i oktober

  - Det rådde något av brittsommar i bilhallarna i oktober, med fortsatt starka registreringssiffror. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 11,5 procent, vilket är tionde månaden i rad med plussiffror. Ackumulerat från årets början har personbilsregistreringarna ökat med 15 procent. Det är en glädjande utveckling och 2014 ser ut att bli det sjätte bästa personbilsåret någonsin, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.