Nyregistreringar 2015

 • Definitiva nyregistreringar under 2015


  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 345 108 nya personbilar under 2015, vilket är en ökning med 13,5 % jämfört med 2014. 2015 års siffra är den högsta någonsin och slår det tidigare rekordet från 1988 på 343 963 bilar.
 • Bästa bilåret någonsin!

  - Rekord för nya personbilar: 345 000 under 2015

  - Näst bästa för nya lätta lastbilar: 44 800 under 2015

  - Prognos för 2016: 330 000 personbilar och 44 000 lätta lastbilar
 • Bästa november någonsin för personbilar

  - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i rad som registreringarna ökar och den bästa novembermånaden någonsin för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Bästa oktober någonsin för personbilar

  - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som registreringarna ökar och den bästa oktobermånaden någonsin för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • "Rika hushåll" köper bil som aldrig förr

  - Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsätter och i september ökade registreringarna av nya personbilar med 13 procent. Det är tjugoförsta månaden i rad som registreringarna ökar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

  - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets augusti är den bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden
 • Nytt rekord i bilbranschen!

  - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt preliminära siffror med 17 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden
 • Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

  - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden
 • Heta bilhallar i juni

  - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juni är den näst bästa junimånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden
 • Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

  - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den sjuttonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets maj hade en registreringsdag mindre än maj förra året, vilket förstärker bilden av maj som en mycket bra bilmånad. En registreringsdag mindre innebär ca fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Ännu mera turbotryck i bilhallarna i april

  - Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i april, då registreringarna av nya personbilar ökade med elva procent. Det är sextonde månaden i rad med ökade registreringar och årets april var den fjärde bästa aprilmånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Turbotryck i bilregistreringarna i mars

  - Bilmarknaden fortsätter att vara mycket stark. Registreringarna av nya personbilar ökade med 14 procent i mars, vilket är femtonde månaden i rad med ökade registreringar. Mars var den näst bästa marsmånaden någonsin för personbilar. För lätta lastbilar var det den bästa marsmånaden någonsin, vilket till stor del kan tillskrivas nuvarande ROT-avdrag, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Rekordstarka bilregistreringar i februari

  - Nyregistreringarna av personbilar ökade med tio procent i februari, vilket är fjortonde månaden i rad med ökade registreringar. Februari var den fjärde bästa februarimånaden någonsin för personbilar och den tredje bästa för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Stark inledning på personbilsåret 2015

  - Personbilsåret 2015 har börjat bra och registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent i januari. Det är den trettonde månaden i rad med plussiffror och den sjätte bästa januarimånaden någonsin. Det var en registreringsdag mindre i januari i år vilket normalt sett betyder fem procent färre registreringar. Det förstärker bilden av en stark januarimånad för nya personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.