Supermiljöbilar ökade 51 procent förra året

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för helåret 2016 visar bland annat följande: 

A) Supermiljöbilar ökade med 51 procent under 2016

B) Ökad andel supermiljöbilar av nybilsregistreringarna

C) All time high för nya bilar under 2016
 

A) Supermiljöbilar ökade 51 procent under 2016

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar som har ett koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, uppgick till 13 000 bilar i riket som helhet, vilket innebär en ökning med 51 procent jämfört med 2015. I Stockholms län, där hälften av supermiljöbilarna registreras, var uppgången 70 procent. Även om supermiljöbilarna ökar från relativt låga nivåer räknat i absoluta tal, är trenden positiv. För i år har vi en prognos på en fortsatt uppgång till 18 000 nya supermiljöbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 

landec16antalsupermiljoBild1.jpg
 

B) Ökad andel supermiljöbilar av nybilsregistreringarna

- Andelen supermiljöbilar (elbilar/laddhybrider), av de totala nybilsregistreringarna ökade under förra året från 2,5 till 3,5 procent i riket som helhet. Den högsta andelen supermiljöbilar hade Stockholms län med 5,7 procent följt av Gotland med 3,8 procent och Jämtlands län med 3,5 procent supermiljöbilar under 2016, säger Bertil Moldén.

- Trots den relativt låga andelen ligger Sverige på andra plats i Europa när det gäller andelen laddbara bilar av de totala nybilsregistreringarna. Norge är i en klass för sig med ca 30 procent laddbara bilar, fortsätter Bertil Moldén.

landec16andelsupermiljoBild2.jpg

C) All time high för nya bilar under 2016

- Nybilsregistreringarna nådde all time high under förra året med 372 000 bilar. Det är andra året i rad med rekordsiffror. Den största uppgången hade Kalmar län följt av Blekinge län, båda med ett plus på drygt tolv procent. Enda länet som hade minussiffror var Norrbottens län, säger Bertil Moldén.

- Den ökade nybilsförsäljningen är bra för tillväxten och jobben i Sverige. Det är också bra för miljön och trafiksäkerheten med en förnyelse av bilparken då nya bilar kommer ut på marknaden samtidigt som gamla bilar med betydligt sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda skrotas ut, avslutar Bertil Moldén.

landec16totnyregBild3.jpg


Detaljerad information finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31

Filer

lan_kommun.dec16.xlsx
lan_kommun.dec16.pdf