Andelen supermiljöbilar 7 procent i januari

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2018 visar bland annat följande:

Andelen supermiljöbilar fortsatte att öka i januari
- Andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna ökar stadigt och var i januari uppe i 7,1 procent, vilket kan jämföras med 5,2 procent januari förra året. För hela 2018 räknar vi med att andelen supermiljöbilar kommer att uppgå till 9,4 procent i riket som helhet. Stockholms län hade i januari den högsta andelen supermiljöbilar med 11,8 procent, följt av Uppsala län med 7,1 procent, säger Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.

- Det är en glädjande utveckling när alltfler supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, kommer ut på marknaden och ersätter äldre bilar med sämre miljöprestanda. Det ger lägre utsläpp av både koldioxid och andra utsläpp från den svenska bilparken, fortsätter Mattias Bergman.

lanjan18andelsuperBild1.jpg

75 procent av supermiljöbilarna registreras i de tre storstadslänen
- De flesta supermiljöbilana registreras i de tre storstadslänen. I januari svarade Stockholms, Västra Götalands och Skåne län tillsammans för 75 procent av antalet nyregistrerade supermiljöbilar. Stockholms län är klart störst, där varannan ny supermiljöbil registrerades. Den höga andelen av nybilsregistreringarna som sker i Stockholms län förklaras av att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län, säger Mattias Bergman.

Högst andel dieslar i Norrlandslänen
- Norrlandslänen har sedan lång tid tillbaks den högsta andelen dieslar av de totala nyregistreringarna jämfört med länen söderut. Den högsta dieselandelen i januari hade Jämtlands län, följt av
Västernorrlands och Gävleborgs län. I Jämtlands län var 57 procent av nyregistreringarna dieslar. Den lägsta dieselandelen hade Gotlands län med 24 procent dieslar, avslutar Mattias Bergman.

Detaljerad information finns i bifogade material (se Filer nedan)

För mer information kontakta VD Mattias Bergman, tfn 070-810 78 86

Filer

lan_kommun.jan18.pdf
lan_kommun.jan18.xlsx