Andelen supermiljöbilar fem procent i januari

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2017 visar bland annat följande:

A) Andelen supermiljöbilar fem procent i januari 

B) Femdubbling av antalet supermiljöbilar i januari

C) Bra början på bilåret 2017

 

A) Andelen supermiljöbilar fem procent i januari 

- Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna var 5.2 procent i januari jämfört med 1,1 januari förra året. Den högsta andelen hade Stockholms län med 8,4 procent följt av Skåne län med 5,5 procent och Hallands län med 4,9 procent supermiljöbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den kraftiga uppgången för supermiljöbilar i januari förklaras av att det var låga registreringar av dessa bilar i januari förra året beroende på att många laddhybrider registrerades i december 2015 inför sänkningen – från 40 000 kr till 20 000 kr - av supermiljöbilspremien på laddhybrider från 2016, förklarar Bertil Moldén.

- Sverige tillhör de länder i Europa, och i världen, som har högst andel laddbara bilar (elbilar/laddhybrider), av nybilsregistreringarna. I Europa var det bara Norge (29%) och Nederländerna (6%) som hade en högre andel laddbara bilar än Sverige (3,5%) under förra året, säger Bertil Moldén.

lanjan17superandelkBild1.jpg

B) Femdubbling av antalet nya supermiljöbilar i januari

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar som har ett koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, femdubblades i januari. I Stockholms län, där hälften av supermiljöbilarna registreras, sjudubblades registreringarna av supermiljöbilar. Den kraftiga uppgången förklaras till stor del av låga registreringar av supermiljöbilar i januari förra året säger Bertil Moldén.


lanjan17superantalBild2.jpg

C) Bra början på bilåret 2017
 

- Nybilsregistreringarna fortsatte att öka i januari i riket som helhet, efter förra årets rekordår, och nådde den bästa januari någonsin för nya bilar. Vi ska dock komma ihåg att januari i år hade två fler registreringsdagar än januari förra året. Två fler registreringsdagar innebär tio procent fler registreringar. Den största uppgången hade Västerbottens län följt av Gotlands län och Stockholms län. Hälften av länen hade minussiffror, säger Bertil Moldén.

- När fler nya bilar kommer ut på marknaden och det samtidigt skrotas ut gamla bilar förnyas bilparken, vilket är bra ur både miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, avslutar Bertil Moldén.


Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31

Filer

lan_kommun.jan17.xlsx
lan_kommun.jan17.pdf