Andelen supermiljöbilar ökar

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juli 2017 visar bland annat följande:

Ökad andel supermiljöbilar

- Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna var 4,1 procent under de sju första månaderna i år, jämfört med 3,2 procent samma period förra året. Den högsta andelen supermiljöbilar, dvs bilar som släpper ut högst 50 gram koldioxid per km, hade Stockholms län med 5,9 procent följt av Jämtlands län med fem procent och Uppsala län med fyra procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 

lanjuli17andel.Bild1.jpg

Supermiljöbilar har ökat 34 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar har ökat med 34 procent hittills i år. I absoluta tal innebär det att ca 9 000 supermiljöbilar har registrerats i år. Även om supermiljöbilarna ökar från låga nivåer, så är det en positiv trend ur miljösynpunkt som vi ser med successivt ökade registreringar av laddbara bilar varje år, säger Bertil Moldén.

- Nästan varannan ny supermiljöbil registreras i Stockholms län. I de tre storstadslänen tillsammans registreras tre av fyra supermiljöbilar. Stockholms dominans förklaras bland annat av att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län. Det innebär att även om bilarna registreras i Stockholms län, så kan de användas i övriga delar av landet, fortsätter Bertil Moldén.
 

lanjuli17antalsuperBild2.jpg


Nya bilar ökar mest i Stockholms län

- Registreringarna av nya personbilar har ökat med tre procent i riket som helhet januari-juli i år. Om nuvarande trend håller i sig kommer 2017 att bli ett nytt rekordår på bilmarknaden. Den största uppgången har det varit i Stockholms län med ett plus på elva procent, följt av Skåne län med plus sex procent. I sex av 21 län ökade nyregistreringarna medan de minskade i 15 län. Att det ändå blir ett plus för riket som helhet beror på att registreringarna i Stockholms län har ökat mest, avslutar Bertil Moldén.

lanjuli17totnyregBild3.jpg

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31. 

Filer

lan_kommun.juli17.pdf
lan_kommun.juli17.xlsx