Andelen supermiljöbilar ökar

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för september 2017 visar bland annat följande:

Andelen supermiljöbilar 4,5 procent hittills i år

- Supermiljöbilarnas andel av de totala nybilsregistreringarna var 4,5 procent januari-september i år, jämfört med 3,4 procent samma period förra året. Under enbart september var andelen 5,8 procent. Stockholms län ligger högst med en andel på 6,7 procent supermiljöbilar, följt av Jämtlands län med 4,7 procent. Den ökade andelen supermiljöbilar är positiv, inte minst ur miljösynpunkt, och bidrar till minskade utsläpp av både koldioxid och andra utsläpp från nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

lansep17Bild1.jpg
 

Sverige trea i Europa på andelen laddbara bilar

- Sverige håller sig väl framme i ett internationellt perspektiv när det gäller andelen laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) av de totala nyregistreringarna. Under det första halvåret i år kom Sverige på tredje plats i Europa efter Norge och Island när det gäller andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna, säger Bertil Moldén.

Plus 38 procent för supermiljöbilar

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs personbilar med koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, har ökat med 38 procent hittills i år. I enbart september var uppgången 18 procent. Det är visserligen en uppgång från låga nivåer, men trenden är positiv med ökade registreringar av laddbara bilar varje år, säger Bertil Moldén.

- I Stockholms län registreras nästan varannan ny supermiljöbil. Stockholms höga andel förklaras bland annat av att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län. Det innebär att även om bilarna registreras i Stockholms län, så kan de användas i övriga delar av landet, fortsätter Bertil Moldén.

Nya bilar ökar mest i Stockholms län

- Nyregistreringarna av personbilar i Sverige har ökat med tre procent i år, jämfört med fjolåret som var ett rekordår. Om vår prognos för i år på 375 000 bilar slår in blir 2017 det tredje rekordåret i rad. Den största uppgången hade Stockholms län med ett plus på elva procent de första nio månaderna i år, följt av Skåne län med en ökning på sex procent, avslutar Bertil Moldén.

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Filer

lan_kommun.sep17.pdf
lan_kommun.sep17.xlsx