Kraftig uppgång för laddbara bilar

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2017 visar bland annat följande:

Supermiljöbilar ökat 42 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, har ökat med 42 procent hittills i år. I enbart augusti var det en fördubbling av antalet nyregistrerade supermiljöbilar. Det är en uppgång från låga nivåer, men det är en positiv trend, inte minst ur miljösynpunkt, med de ökade registreringarna av laddbara bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- De tre storstadslänen tillsammans svarar för tre av fyra nyregistrerade supermiljöbilar. Stockholms län är klart störst, där varannan ny supermiljöbil registreras. Den höga andelen i Stockholm beror delvis på att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län. Så även om bilarna registreras i Stockholms län, så kan de användas i övriga delar av landet, fortsätter Bertil Moldén.
 

lanaug17Bild1antalsuper.jpg

lanaug17Bild2supermanad.jpg

Ökad andel supermiljöbilar

- Supermiljöbilarnas andel av de totala nybilsregistreringarna var 4,4 procent januari-augusti i år, jämfört med 3,2 procent samma period förra året. Under enbart augusti var andelen sex procent. Stockholms län ligger högst med 6,4 procent andel supermiljöbilar hittills i år, följt av Jämtlands län med 4,8 procent, säger Bertil Moldén.

- Sverige tillhör de länder i Europa som har högst andel laddbara bilar av nybilsregistreringarna. Under det första halvåret i år kom Sverige på tredje plats i Europa efter Norge och Island när det gäller andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna, fortsätter Bertil Moldén.

lanaug17Bild3andelsuper.jpg

Största uppgången för nya bilar i Stockholms län

- Nyregistreringarna av personbilar har i riket som helhet ökat med fyra procent hittills i år, jämfört med fjolåret som var ett rekordår för nya bilar. Stockholms län har haft den största uppgången med ett plus på drygt tolv procent, följt av Skåne län med plus sex procent. I åtta av 21 län ökade nyregistreringarna medan de minskade i 13 län, avslutar Bertil Moldén.

lanaug17Bild4totnyreg.jpg

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Filer

lan_kommun.aug17.pdf
lan_kommun.aug17.xlsx