Supermiljöbilarna fortsätter att öka kraftigt i främst storstäderna

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för februari 2018 visar bland annat följande:

Fortsatt uppgång för laddbara bilar

- Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, har ökat med 45 procent hittills i år. I enbart februari var uppgången 58 procent. Vår prognos för hela 2018 är att nyregistreringarna av laddbara bilar kommer öka med 77 procent, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

- Cirka 75 procent av supermiljöbilarna registreras i de tre storstadslänen, där Stockholms län är klart störst, med varannan nyregistrerad supermiljöbil. Stockholms höga andel förklaras bland annat av att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län. Det innebär att även om bilarna registreras i Stockholms län, så kan de användas i övriga delar av landet, fortsätter Mattias Bergman.

- En ökad förnyelse av bilparken när alltfler elbilar och laddhybrider kommer ut på marknaden och ersätter äldre bilar med sämre miljöprestanda är positivt ur miljösynpunkt. Det innebär lägre utsläpp av både koldioxid och andra utsläpp från den svenska bilflottan, säger Mattias Bergman.

lanfebr18antalsuperBild1.jpg

Var tionde ny bil är laddbar i Stockholms län

- Drygt var tionde (10,7 procent) ny bil som registrerades i Stockholms län januari-februari i år var en supermiljöbil, dvs en elbil eller laddhybrid. I Västra Götalands län var drygt fem procent av de nya bilarna supermiljöbilar. I riket som helhet är supermiljöbilsandelen hittills i år knappt sju procent, en andel som vi beräknar ska öka till drygt nio procent när vi summerar hela 2018, säger Mattias Bergman.

- Även om det fortfarande är låga nivåer så håller Sverige sig väl framme när det gäller andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna. Andelen laddbara bilar var fem procent i Sverige under 2017, vilket placerar Sverige på tredje plats i Europa, efter Norge (39 procent) och Island (nio procent), avslutar Mattias Bergman.

lanfebr18superandelBild2.jpg

……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................

Detaljerad information finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta VD Mattias Bergman, tfn 070-810 78 86

Filer

lan_kommun.febr18.pdf
lan_kommun.febr18.xlsx