Tredubbling av antalet nya supermiljöbilar i år

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för februari 2017 visar bland annat följande:


A) Tredubbling av antalet nya supermiljöbilar hittills i år

B) Högst andel supermiljöbilar i Stockholms län

C) Störst ökning av nya bilar i Jämtlands län


 

A) Tredubbling av antalet nya supermiljöbilar hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar som har ett koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, tredubblades under de två första månaderna i år. Tre av fyra supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, där Stockholms län är klart störst med hälften av alla supermiljöbilsregistreringar i Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

lanfebr17antalsuperBild1.jpg
 

 

B) Högst andel supermiljöbilar i Stockholms län

- Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna är högst i Stockholms län. Där var supermiljöbilsandelen 7,4 procent under de två första månaderna i år. I riket som helhet var andelen 4,6 procent, vilket kan jämföras med 1,8 procent samma period förra året. Den näst högsta andelen supermiljöbilar hittills år har Uppsala län med 4,7 procent följt av Skåne län med 4,4 procent, säger Bertil Moldén.

- Den stadigt ökade andelen supermiljöbilar bidrar till att minska utsläppen av både växthusgaser och hälsovådliga utsläpp från den svenska bilflottan. Även om det är en uppgång från låga nivåer är det en positiv utveckling vi ser, med ökad andel elbilar och laddhybrider, fortsätter Bertil Moldén.

lanfebr17andelsuperBild2.jpg

C) Störst ökning av nya bilar i Jämtlands län
 

- Nybilsregistreringarna i riket som helhet ökade med fem procent januari-februari. Den största uppgången hade Jämtlands län med plus 18 procent följt av Stockholms län med plus 15 procent. Bilden är något splittrad då hälften av länen visade minussiffror. Det är viktigt och komma ihåg att vi jämför med fjolåret som var ett rekordår för nya bilar, avslutar Bertil Moldén.

lanfebr17totnyregBild3.jpg

 

Detaljerad information finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31

Filer

lan_kommun.febr17.xlsx
lan_kommun.febr17.pdf