Var tionde ny bil i Stockholms län är laddbar

- Var tionde ny bil som registreras i Stockholms län är laddbar, dvs elbil eller laddhybrid. Under de fem första månaderna i år kunde 9,7 procent av alla nyregistrerade personbilar i Stockholms län laddas från nätet. Det är en uppgång jämfört med motsvarande period förra året då andelen var 6,1 procent. Jämtlands län är på andra plats både i år och förra året när det gäller andelen laddbara bilar. I riket som helhet var andelen laddbara bilar 6,3 procent jan-maj i år, jämfört med 4,1 procent samma period förra året, säger Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.

- Den höga andelen laddbara bilar i Stockholms län beror bland annat på att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län, förklarar Mattias Bergman. 

- Även om det är en uppgång från relativt låga nivåer så är utvecklingen med en ökad andel laddbara bilar mycket positiv ur miljösynpunkt, eftersom det innebär lägre utsläpp av både koldioxid och kväveoxider från den svenska bilflottan. Vi räknar med att andelen laddbara bilar kommer öka under andra halvåret för att nå nio procent för hela 2018. En anledning är att alla elbilar och många laddhybrider som nyregistreras från 1 juli får en högre sk klimatbonus jämfört med dagens supermiljöbilspremie, fortsätter Mattias Bergman.

- För att motverka att laddbara bilar exporteras till utlandet är det viktigt att det införs styrmedel, inte bara vid nybilsköpet, utan även vid användandet av fordonen. Det kan exempelvis vara lägre p-avgifter och lägre trängselskatt för laddbara fordon och att laddhybrider tillåts i framtida miljözon 3. Dessutom är det viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut, säger Mattias Bergman.
 

lanmaj18.andel.Bild1.jpg

Störst uppgång för nya bilar i Hallands och Värmlands län
- Nyregistreringarna av personbilar i Sverige har hittills i år (jan-maj) ökat med 2,6 procent. Hallands och Värmlands län har haft den största uppgången med drygt tio procent. I Stockholms län, där var tredje ny bil registreras, ökade registreringarna med fem procent. Bonus-malus systemet som införs för nyregistreringar från 1 juli, gör att bilåret 2018 blir väldigt ryckigt. Bilar som drabbas av en ofta kraftigt höjd fordonsskatt (malus) vill man få tagna i trafik senast 30 juni, medan bilar som får en högre klimatbonus än dagens supermiljöbilspremie vill man ta i trafik först från 1 juli, avslutar Mattias Bergman.

............................................................................................................................................................................

Detaljerad information om nyregistrerade personbilar per län och kommun finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta VD Mattias Bergman, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 195 miljarder kr vilket motsvarar 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för över 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Filer

lan_kommun.maj18.pdf
lan_kommun.maj18.xlsx