Samhällsekonomiska värderingar i klimat- och trafikpolitiken

Samhällsekonomiska kalkyler är ett viktigt instrument för att ta fram underlag för beslut inom transportpolitiken. I dessa kalkyler värderas externa effekter såsom växthusgaser, buller och olyckor.

I den svenska infrastrukturplaneringen används värderingar som tagits fram genom den s.k. ASEK-gruppen; Arbetsgruppen för Samhällsekonomiska Kalkylvärden. ASEK-gruppen består av representanter från SIKA och trafikverken.

Två ledande experter, professor Runar Brännlund och forskningschefen på VTI Gunnar Lindberg, har granskat de kalkylvärden som används i Sverige. I deras rapporter konstateras att Sverige valt att i flera fall använda kalkylvärden för externa effekter inom trafikpolitiken som avviker från dem som är aktuella inom EU. För växthusgaser används metoder som vetenskapligt kan ifrågasättas och värden som inte har någon motsvarighet internationellt.
 

Filer

ASEK_Granskning_web.pdf