Branschstandard gas

Nedanstående handbok för hantering av gasfordon färdigställdes under 2012.

Den fyller fortfarande sitt syfte vad gäller systemteknik och utrustningsdetaljer på bilarna, men behöver moderniseras i sådana avsnitt som handlar om säkerhet vid arbeten med gasfordon.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar på att ta fram en räddningsmanual för att på ett samordnat sätt vägleda kommunerna och räddningstjänsten vid arbeten med gasfordon under brand eller vid risk för brand.

I MSB:s arbete för detta bildas en referensgrupp där BIL Sweden blir en av deltagarna.

Efter färdigställandet av MSB:s manual kommer BIL Swedens gashandbok revideras på motsvarande sätt.

Kontaktperson i CNG/LNG-frågor:
Ulf Svensson, Tel. 08-7004106