Serviceinformation

För några av fordonstillverkarna är det samma hemsida och log in som används till att finna mer information rörande både serviceanvisningar, reparationsanvisningar och utbildningar.

Här samlas länkar till hemsidor där allbilsverkstäder kan finna service- och reparationsanvisningar. På de flesta sidor behöver användaren skapa sig ett konto för att komma in i systemen och där ha möjlighet att köpa information.
För att få mer information om fordontillverkarnas utbildningar finns olika hanteringssätt, några har en hemsida där man skapar sig ett konto, loggar in och kan finna mer information; andra fordontillverkare har kontaktuppgifter till en avdelning (e-mail).

Huvudsakligen samlas information från BIL Swedens medlemmar. I startsskedet av denna hemsida ligger fokus på personbilar, det kommer information om tunga fordon efter hand.