Ge 5000 kronor för att skrota bilen - för att få hjulen att snurra igen

BIL Sweden skriver i Göteborgs-Posten tillsammans med ett antal andra organisationer om att införa en tillfällig skrotningspremie för att få igång efterfrågan och försäljningen av nya bilar - och på så vis få en grön omställning som får hjulen i fordonsindustrin att snurra igen.

Fordonsregistreringarna har minskat kraftigt de senaste veckorna, samtidigt som även orderläget faller. Vi är i ett exceptionellt läge som vi inte varit med om tidigare. Fordonsindustrin är en motor i svensk ekonomi och sysselsätter nästan 200 000 personer om tillverkare, underleverantörer samt försäljning och service räknas med. Vi är övertygade om att det är genom en grön omställning som vi ska få fart på hjulen igen.

Skrotningsersättning på 5000 kronor

För personbilar och lätta lastbilar föreslår vi att en tillfällig skrotningsersättning införs. Skrotningsersättningen bör omfatta personbilar och lätta lastbilar som är av tillverkningsår 2005 eller äldre. Skrotningsersättningen bör utgå med 5 000 kronor utan krav på köp av nyare bil. För att påskynda den gröna omställningen föreslår vi även att skrotningsersättningen kan utgå med upp till 25 000 kronor vid köp av en ny bil som ligger i linje med Bonus-malussystemets kriterier. Vi föreslår även att en tillfällig förnyelseersättning införs för tunga lastbilar i syfte att stimulera den normala förnyelsetakten som idag står stilla genom att ersätta äldre fordon med nyare. Förnyelseersättningen bör utgå med upp till 150 000 kronor för ett Euro III-, Euro IV- eller Euro V-fordon som ersätts med ett nytt eller begagnat Euro VI-fordon.

Sveriges personbilsflotta är ålderstigen. Enligt Trafikverket kan vi rädda 30 liv varje år om äldre bilar än 20 år skrotas. Förutom att öka trafiksäkerheten skulle dessa förnyelseåtgärder få positiva konsekvenser för miljön. Mängden hälsofarliga avgasemissioner skulle minska kraftigt. Exempelvis skulle NOx- och partikelutsläppen minska med över 80 procent respektive 95 procent om en äldre tung lastbil ersätts med ett Euro VI-fordon. Dessutom skulle koldioxidutsläppen minska. Nya fordon har lägre bränsleförbrukning och är i större utsträckning kompatibla för att köras på hållbara drivmedel.

Nyare fordon bättre för miljön

En tillfällig morot för de som förnyar sitt fordon skulle generera en vinst för samhället, både genom förbättrad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Stimulansen skulle också starta marknaden igen och skapa efterfrågan, vilket är mycket värdefullt i det osäkra läget vi befinner oss i. Införandet av en tillfällig förnyelse-ersättning räddar liv, minskar utsläppen och ökar Sveriges konkurrenskraft genom en grön omställning.

Läs artikeln i Göteborgs-Posten här.