Omfattande säkerhetsarbete gör gasfordon trygga

Säkerhetsfrågor har högsta prioritet hos branschorganisationerna Energigas Sverige och BIL Sweden. Medieuppgifter den senaste tiden kan ge intryck av att det ofta sker olyckor med gasfordon eller att säkerhetsarbetet skulle vara eftersatt eller otillräckligt. Det stämmer inte.

I dag rullar drygt 55 000 gasbilar på våra vägar. Inte en enda person har omkommit i samband med en gasbilsolycka under de 30 år gasfordon funnits i Sverige. Sedan fordonsgasdrivna bilar introducerades i Sverige i mitten av 1980-talet inträffade den första mer omfattande olyckshändelsen med en sådan bil i Linköping den 4 maj 2015. Därefter har ytterligare sex liknande händelser inträffat med fordonsgasdrivna bilar. Att det skulle inträffa olyckor med fordonsgasdrivna bilar minst varje månad, vilket framhållits i media, är inte sant.

- Fordonsindustrin arbetar kontinuerligt med produktförbättringar inom alla säkerhetsområden. Det handlar ytterst om ett förtroende. Därför prioriterar vi ett nära samarbete med myndigheterna, säger Bertil Moldén, VD på BIL Sweden.

- Gasfordon används över hela världen. Tekniken uppfyller internationella krav och är väl beprövad och pålitlig. Vi jobbar ständigt med att förbättra regelverk och rutiner för att ytterligare förbättra gasfordons säkerhet, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Energigas Sverige och BIL Sweden har tagit initiativ till och medverkar i flera sammanhang för att stärka säkerheten för gasfordon. Det handlar både om förebyggande arbete för att minska risker, men också om stödjande insatser att hantera olyckor. Här är några av våra samarbeten och resultat:

  • Skärpta krav på gasfordon i samband med kontrollbesiktning, samt förbättrade förutsättningar för räddningstjänsten att hantera olyckor. Genomförs i samarbete med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Transportstyrelsen. Resultat från detta samarbete är:
    • Transportstyrelsens nya föreskrifter om regelbunden kontrollbesiktning av gasfordons bränslesystem som börjar tillämpas i maj 2018.
    • MSB:s reviderade riktlinjer om räddningsinsatser med gasdrivna personbilar, som är på väg att slutföras.
  • Samarbete med fordonsindustri, verkstäder och bussoperatörer samt utbildningsorganisationer för att öka säkerheten för aktörer som använder eller arbetar med gasfordon. Vi har tagit fram en gemensam kravspecifikation för godkänd utbildning för verkstadspersonal som jobbar med gasfordon. Utbildning av verkstadspersonal genomförs över hela landet och sker kontinuerligt.
  • Följer och påverkar utformningen av internationella regelverk som finns för bland annat gasbränslesystemen så att de uppfyller våra högt ställda krav.
  • Tillsammans har vi också drivit på genomförandet av särskilda serviceprogram och återkallande av befarat bristfälliga fordon.

Läs mer i BIL Swedens och Energigas Sveriges PM ”Säkerhetsarbete med fordonsgasdrivna bilar” nedan.

För ytterligare information kontakta:

Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige: 076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se
Ben Bock, Chef Säkerhet och teknik, Energigas Sverige: 072-708 00 93, ben.bock@energigas.se
Bertil Moldén, VD, BIL Sweden: 070-638 65 31, bertil.molden@bilsweden.se
Ulf Svensson, Teknisk samordnare, BIL Sweden: 072-726 17 91, ulf.svensson@bilsweden.se