Bussen bör ingå i landstingets 40 miljoner

Landstinget i Stockholm kommer att avsätta 40 mkr för att utreda förutsättningarna att ersätta busslinje 4 med spårvagn. BIL Sweden har idag i ett brev till landstinget föreslagit att man samtidigt utreder alternativet BRT – d.v.s. ett spårvägsliknande bussystem. Sådana finns i många länder och har visat sig ha stora fördelar. Kostnaderna är ofta mycket lägre än för spårväg, byggtiden är kortare med mindre störningar, flexibiliteten är högre och kapaciteten kan bli lika stor.

-Ambitionen att förbättra effektiviteten och höja hastigheten på linje 4 är helt rätt. Skillnaden mellan dagens situation och en fullt prioriterad och effektiv trafik uppstår inte pga att räls läggs i gatan. Den stora skillnaden uppstår när fordonen, vilka de än är, prioriteras i trafiksystemet så att stopp endast sker vid hållplats och intervallet mellan avgångarna kan hållas kort och konstant, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Detta har gjorts med framgång runt om i världen men ännu inte provats i Stockholm. Vinsterna såväl för skattebetalarna, de boende längs linjen och resenärerna skulle vara stora, istället för ett gammaldags spårsystem, fortsätter Bertil Moldén.

-I och med att Norra Länken har öppnat och därmed dramatiskt minskat den tunga trafiken längs Valhallavägen, så har vi nu ett ypperligt tillfälle att börja uppgradera Stockholms stombussnät till ett modernt bussystem. Därför bör detta utredas av landstinget, avslutar Bertil Moldén.

Inom kort publiceras de första nationella ”Guidelines” för BRT i en svensk kontext. Ett BRT-system beskrivs ofta med devisen ”tänk tåg men kör buss” och kännetecknas av:

• Raka och tydliga linjesträckningar
• Full prioritet i trafiksystemet, d.v.s. bussen stannar endast vid hållplats
• Relativt långa stationsavstånd
• Enkel och snabb påstigning och visering
• Medelhastigheter på 20-35 km/h, ungefär som äldre tunnelbana
• Hög turtäthet
• Praktisk kapacitet upp till cirka 35 000 resenärer per timme

För mer information se www.brtisverige.nu eller kontakta Bertil Moldén, vd BIL Sweden, tfn 070-638 65 31.