BIL Sweden höjer nybilsprognosen för i år

BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

Av rapporten framgår bland annat följande:

BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 310 000 personbilar. Det är en uppjustering med 20 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 290 000. Prognosen för registreringarna av lätta lastbilar under 2015 revideras upp från 41 000 till 44 000. Under 2014 nyregistrerades 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar.

- Bakgrunden till höjningen av prognosen är den mycket starka utvecklingen av både nyregistreringar och orderingång i år. Personbilsregistreringarna har ökat 15 månader i rad och i mars ökade de med 14 procent. Årets mars var den näst bästa marsmånaden någonsin. Lätta lastbilar ökade med sex procent och uppnådde den högsta marssiffran hittills, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Det stora nybilsintresset har flera orsaker: de disponibla inkomsterna ökar, räntorna är mycket låga, den allmänna konjunkturen förbättras, arbetsmarknaden är stabil och värdena på bostäder är rekordhöga. Till detta kan läggas att begagnatlagren är balanserade, vilket ger nybilsköparen bra betalt för sin inbytesbil, fortsätter Bertil Moldén.

- Om prognosen på 310 000 nya bilar i år slår in blir 2015 det fjärde bästa året genom tiderna och om prognosen för lätta lastbilar infrias blir årets registreringar det tredje bästa året hittills, avslutar Bertil Moldén.

Av bilkonjunkturrapporten framgår dessutom:

• Bilhandelns försäljning av högst tio år gamla begagnade bilar ökade med nio procent under de två första månaderna i år. Försäljningen mellan privatpersoner ökade med två procent, vilket innebär att bilhandeln ökat sin andel av den totala begagnatmarknaden.

• Personbilsmarknaden inom EU ökade med sju procent jan-febr i år. Både lätta lastbilar och tunga lastbilar över 16 ton ökade med drygt åtta procent under samma period.

• Fordonsindustrin är en av våra viktigaste näringar och svarade under 2014 för närmare elva procent av den totala svenska varuexporten och för drygt elva procent av industriinvesteringarna. Fordonsindustrin inkl leverantörer sysselsätter ca 135 000 personer i Sverige.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.


Bild1nyregPBår.jpg

 

10 bästa personbilsåren

                 År             Antal nyregistrerade personbilar

1.              1988         343 963

2.              1987         315 950

3.              1976         312 880

4               2015         310 000 (prognos)

5.              1989         307 104

6.              2007         306 794

7.              2011         304 984

8.              2014         303 948

9.              1999         295 249

10.            2000         290 529

 

 

Bild2nyregLLBår.jpg

 

10 bästa åren för lätta lastbilar

                 År             Antal nyregistrerade lätta lastbilar (högst 3,5 ton)               

1.              2011         46 337

2.              2007         44 084

3               2015         44 000 (prognos)

4.              2014         41 933

5.              2006         39 398

6.              2012         39 301

7.              2008         39 175

8.              2010         37 902

9.              2013         37 342

10.            1989         34 827