Supermiljöbilar ökar

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2015 visar följande:

A) Supermiljöbilar ökar

B) Nya bilar ökade mest i Kalmar län i januari

C) Nio procent supermiljöbilar av nya miljöbilar i Stockholms länA) Supermiljöbilar ökar

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, mer än fördubblades i januari, men det är en ökning från låga nivåer. Andelen supermiljöbilar av den totala nybilsmarknaden var 1,4 procent i januari i år jämfört med 0,7 procent januari förra året.Tre av fyra supermiljöbilar som nyregistrerades i januari registrerades i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- För att inte tappa fart när det gäller att öka andelen elbilar och laddhybrider måste politikerna ha en beredskap för att snabbt kunna tillföra ytterligare medel till supermiljöbilspremien när så behövs. Det är viktigt att inte samma misstag som ifjol upprepas att pengarna tar slut i förtid, fortsätter Bertil Moldén.
 

Bild1supermiljölän


B) Nya bilar ökade mest i Kalmar län i januari

- Det blev en stark inledning på bilåret 2015 med en uppgång av nybilsregistreringarna på nio procent i riket som helhet under januari. Detta trots en registreringsdag mindre i januari i år. Kalmar län var det län som procentuellt sett ökade sina registreringar mest under januari med en uppgång på 45 procent. Näst största ökningen hade Västerbottens län med plus 21 procent. I Norrbottens, Västernorrlands och Kronobergs län minskade registreringarna med tio procent, säger Bertil Moldén.

Bild2ökninglän
 

C) Nio procent supermiljöbilar av nya miljöbilar i Stockholms län

- Nästan var tionde miljöbil som nyregistrerades i Stockholms län under januari var en supermiljöbil, dvs elbil eller laddhybrid. Supermiljöbilarna svarar dock för en liten andel (1,9%) av de totala nybilsregistreringarna i Stockholms län. Den vanligaste miljöbilen är en diesel (68%), följt av elhybrider (14%), supermiljöbilar (9%), gasbilar (7%) och sist etanolbilar med två procent av miljöbilsmarknaden i Stockholms län, avslutar Bertil Moldén.


Bild3miljötyp

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.