Laddbara bilar ökar kraftigt

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för oktober 2016 visar bland annat följande:

A) Laddbara bilar ökar kraftigt

B) Nya bilar ökar mest i Kalmar län

C) Stockholms län i topp för andelen supermiljöbilar

 

A) Laddbara bilar ökar kraftigt

- Nyregistreringarna av antalet laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökar kraftigt, även om det är en uppgång från låga nivåer. I riket som helhet är uppgången 80 procent januari-oktober i år jämfört med samma period förra året. Ökningen är ännu större i Stockholms län med ett plus på 108 procent. Tre av fyra supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

lanokt16antalsuperBild1.jpg


B) Nya bilar ökar mest i Kalmar län

- Det är full fart på den svenska bilmarknaden och vi går för andra året i rad går mot ett rekordår. Under jan-okt ökade nybilsregistreringarna i riket som helhet med åtta procent. Störst var uppgången i Kalmar län med ett plus på drygt tolv procent. I Stockholms län, som svarar för ca 30 procent av den svenska nybilsmarknaden, var uppgången tio procent, säger Bertil Moldén.

- Miljön och trafiksäkerheten tjänar mycket på en ökad omsättningstakt i bilparken, där nya bilar ersätter gamla bilar som har betydligt sämre miljö- och säkerhetsprestanda än nya bilar, fortsätter Bertil Moldén.
 

lanokt16totBild2.jpg


C) Stockholms län i topp för andelen supermiljöbilar

- Stockholms län toppar listan över de län som har högst andel supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna i länet. Hittills i år är andelen supermiljöbilar 5,7 procent i Stockholms län. Under enbart oktober var andelen 6,1 procent. Jämtlands län ligger på andra plats med en andel på 3,8 procent supermiljöbilar hittills i år, säger Bertil Moldén.

- Supermiljöbilar är personbilar med koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, dvs i praktiken elbilar, laddhybrider och ett mindre antal vätgasbilar, förklarar Bertil Moldén.

-  Den högre supermiljöbilsandelen i Stockholms län beror bland annat på att en del stora börsbolag och leasingbolag, som ofta har en förhållandevis högre andel supermiljöbilar, har sitt säte i Stockholms län. Detta innebär att bilar kan registreras i Stockholms län men användas i övriga delar av landet, fortsätter Bertil Moldén.

lanokt16andelsuperBild3.jpg

 

- Andelen laddbara bilar av nyregistreringarna i riket som helhet var 3,4 procent jan-okt i år jämfört med 2,1 procent samma period förra året. I enbart oktober i år var andelen 3,7 procent. En ökad andel laddbara bilar är en viktig faktor för att minska koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige, avslutar Bertil Moldén.

lanokt16andeltotBild4.jpg

 

 


Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31