Nio av tio stockholmare vill ha Östra länken

Enligt en färsk Demoskopundersökning är nio av tio invånare i Stockholms län positiva till Östra länken. En förbindelse som sammanbinder Norra och Södra länken skulle tillsammans med Essingeleden utgöra den sista pusselbiten för att få en ringled runt Stockholm.

Bland borgerliga sympatisörer och boende i Nacka/Värmdö är stödet nära hundra procent. Bland Socialdemokrater är 88 procent positiva till Östra länken. Även bland de som röstade på Miljöpartiet är en stor majoritet, två av tre positiva till Östra länken.

-Det är glädjande att Östra länken har ett så pass starkt stöd. Östra länken skulle öka tillgängligheten med både bil och buss. Tänk vilken stark och attraktiv kollektivtrafik vi skulle kunna få med en BRT-linje! Dessutom minskar trafiken i innerstaden vilket frigör ytor för cyklister och gångtrafikanter. Östra länken skapar en vinn-vinn-situation för alla, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Undersökningen visar att inom samtliga grupper är en överväldigande majoritet positiva – kvinnor respektive män, unga respektive äldre. Även en betydande majoritet bland de tillfrågade som saknar körkort eller de som inte har tillgång till bil är också mycket positiva.

- Ska Stockholmsregionen klara alla kommande utmaningar med exempelvis bostadsbrist och trängsel måste vi investera i nya vägar, som i sin tur möjliggör bostadsbyggande och ökar framkomligheten. En komplett ringled runt Stockholm ökar attraktionskraften och skapar goda möjligheter för ökad tillväxt – i hela landet, avslutar Bertil Moldén.

 

Detaljerad information finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.