BIL Sweden höjer nybilsprognosen för 2015

BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 327 000 bilar. Det är en uppjustering med 17 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 310 000. Prognosen för registreringarna av lätta lastbilar under 2015 revideras upp något från 44 000 till 45 000. Under 2014 nyregistrerades 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar.

- Bakgrunden till höjningen av personbilsprognosen är den mycket starka utvecklingen av både nyregistreringar och orderingång. Hittills i år har registreringarna ökat med tio procent jämfört med ett redan starkt fjolår. Vissa bilmodeller är så populära att leverans kommer ske först nästa år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Köpstarka och optimistiska hushåll, extremt låga räntor, en stabil arbetsmarknad och mycket bra balans på begagnatmarknaden är några av de faktorer som gör att vi tror på en fortsatt stark bilmarknad under resten av året, fortsätter Bertil Moldén.

- För lätta lastbilar har vi gjort en mindre uppjustering av prognosen för i år. En successivt förbättrad konjunktur med ökad aktivitet bland småföretagare och hantverkare, stimulerar efterfrågan på lätta lastbilar. Aviseringen av försämrat ROT- avdrag från kommande årsskifte har skapat en ökad efterfrågan på hantverkare, vilket i sin tur ökar efterfrågan på lätta lastbilar som hantverkarna använder som sitt arbetsredskap, säger Bertil Moldén.

-En ökad nybilsförsäljning är positiv då det innebär en föryngring av bilparken. En ökad andel nya bilar med bättre miljöprestanda och lägre bränsleförbrukning är bra för miljön. Nya bilar har också bättre trafiksäkerhetsprestanda än äldre bilar, vilket i sin tur innebär färre dödade och skadade i trafiken i linje med nollvisionen, säger Bertil Moldén. 

- Om prognosen på 327 000 nya personbilar i år slår in blir 2015 det näst bästa året sedan vi började mätningarna 1946 och om prognosen för lätta lastbilar infrias blir årets registreringar det näst bästa året hittills, avslutar Bertil Moldén.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

diagrprognosPMjuni15Bild1.jpg

10 bästa personbilsåren

                  År              Antal nyregistrerade personbilar

1.               1988          343 963

2                 2015         327 000 (prognos)

3.               1987          315 950

4.               1976          312 880

5.               1989          307 104

6.               2007          306 794

7.               2011          304 984

8.               2014          303 948

9.               1999          295 249

10.             2000          290 529

 

diagrPROGNOSLLBjuni15Bild2.jpg

 

10 bästa åren för lätta lastbilar

                  År              Antal nyregistrerade lätta lastbilar (högst 3,5 ton)             

1.               2011          46 337

2.               2015         45 000 (prognos)

3.               2007          44 084

4.               2014          41 933

5.               2006          39 398

6.               2012          39 301

7.               2008          39 175

8.               2010          37 902

9.               2013          37 342

10.             1989          34 827