BIL Sweden kommenterar budgetpropositionen

Sverige på väg mot världens högsta bensinskatt

Regeringen höjer skatten på bensin och diesel i budgeten för 2017. Höjningen på bensin blir totalt 23,75 öre per liter och för diesel blir höjningen totalt 21 öre per liter. Totalt har regeringen sedan den tillträdde höjt skatten på bensin med 1,09 kr (inklusive moms) per liter och för diesel med 1,10 kr (inklusive moms) per liter. Regeringen har infört en indexuppräkning av bensin- och dieselskatten för varje år från och med 2017. Det innebär att skatten höjs varje år med konsumentprisindex plus två procent. För 2017 blir höjningen 3,02 procent.

- Sverige är på väg att få världens högsta skatt på bensin och diesel. Det är helt orimligt att Sverige som är ett av Europas glesast befolkade länder med ett transportberoende näringsliv ska införa världens högsta drivmedelsskatter. Notan kommer att skickas till glesbygden och till människor med knappa ekonomiska marginaler, säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden.

Sänkt förmånsvärde för vissa miljöbilar förlängs till 2020

Regeringen föreslår att den fyrtioprocentiga nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar (elbilar, laddhybrider, gasbilar) förlängs från 2017 till 2020. Det betyder att förlängningen blir ett år längre än vad som tidigare aviserats. Den maximala nedsättningen av förmånsvärdet för dessa bilar begränsas till 10 000 kr jämfört med 16 000 kr som det är idag.

- Detta är bra att regeringen nu förlänger nedsättningen av förmånsvärdet med ytterligare ett år. Marknaden behöver långsiktiga spelregler för stimulanser och styrmedel, säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden. 

Oproportionerlig satsning på järnväg kontra vägnätet

Det finns hela 217 000 km väg men bara 16 500 km järnväg i Sverige. 87 % av allt resande (personkilometrar) i Sverige sker på våra vägar, övrigt delas mellan tåg, flyg och båt. Underhållskostnaderna för järnvägsnätet skenar och med regeringens satsningar blir de nu högre än för hela vägnätet.

- Vägnätet är blodomloppet som gör att hela Sverige kan leva. Regeringen låter viktiga vägsatsningar som berör miljoner hushåll ligga i malpåse, medan stora satsningar görs som gynnar en begränsad grupp som reser på järnväg, främst mellan storstäderna. Detta är varken hållbart eller rättvist. Vägnätet måste få ökade resurser till underhåll och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i linje med nollvisionen. Viktiga investeringar som Östra länken i Stockholm och upprustningen av E4 i norra Sverige måste snarast genomföras, säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden 

BIL Sweden välkomnar CSN-lån för körkort

BIL Sweden välkomnar nu att regeringen avser att införa CSN-lån för körkortsutbildning under mandatperioden.

- Det är mycket glädjande att regeringen nu anammat ett av de förslag som vi har lyft fram sedan flera år, CSN-lån för körkort. Vi har visat att väldigt många av de enkla jobben inom olika typer av serviceyrken kräver körkort. Förslaget kommer särskilt att underlätta för unga och nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Bertil Moldén, VD på BIL Sweden.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31