BIL Sweden välkomnar CSN-lån för körkort

Beskedet om att bevilja CSN-lån för körkortsutbildning är mycket glädjande. BIL Sweden har under flera år drivit frågan och välkomnar att regeringen och Vänsterpartiet nu har kommit överens. Redan 2014 lovade Stefan Löfven att genomföra reformen. Detta efter en rapport om körkortets betydelse för ungdomars anställbarhet, som finansierades av bland andra BIL Sweden, STR, Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.

- Det är mycket glädjande att regeringen nu anammat ett av de förslag som vi har lyft fram, CSN-lån för körkort. Vi har visat att väldigt många av de enkla jobben inom olika typer av serviceyrken kräver körkort. Förslaget kommer särskilt att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Bertil Moldén, VD på BIL Sweden.

En ny, kompletterande rapport från HUI Research visar på en lika klar koppling mellan körkortsfrekvens och förvärvsarbete hos invandrare. Här finns också en stark jämställdhetsaspekt. Invandrade kvinnor som inte förvärvsarbetar är den grupp som har absolut lägst körkortsandel. Att stimulera till körkort för nya svenskar, exempelvis inom ramen för etableringsprocessen, bör därför ses som en satsning på ökad jämställdhet och fungerande integration.

- Det kan också handla om att ta sig till jobb och få ihop livspusslet. Att få en egen inkomst, bli självständig och kunna etablera sig var man vill i landet, det är integration på riktigt. Därför behövs fler idéer och förslag för att stimulera körkort även i denna grupp. De nyanlända skulle bli vinnare, liksom vi som företräder branscher som då kan anställa fler, avslutar Bertil Moldén, VD på BIL Sweden.

För dem som saknar specifik yrkesrelevant utbildning eller erfarenhet rankas körkort av arbetsgivare som den viktigaste faktorn för att få jobb. I en studie genomförd av Svenskt Näringsliv uppgav 60 procent av arbetsgivarna att körkort var nödvändigt för anställningsbarhet.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.