BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015

BIL Swedens statistiska årsbok Bilismen i Sverige 2015 har nu publicerats.

Här är några axplock ur årsboken:

Fyra av fem åker bil

Bilen dominerar vårt resande och står för 77 procent av det totala inrikes persontransportarbetet (personkm). Järnvägen står för åtta procent, bussar sex procent, flyg drygt två procent, T-bana/spårväg knappt två procent, sjöfart mindre än en procent. Gång, cykel, MC och moped svarar tillsammans för fyra procent.

Bild1resandet.jpg

Stadig ökning av antalet bilar i Sverige

I slutet på 2014 fanns det 4,6 miljoner personbilar i trafik i Sverige, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015. Bilbeståndet ökar stadigt och den genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren har varit 47 000 bilar per år. Under 2014 var ökningen 90 000 bilar.

Bild2beståndet.jpg


Mindre än en halv procent av världens fordonsbestånd finns i Sverige

Det finns 1,2 miljarder fordon i hela världen fördelat på 0,9 miljarder personbilar och 0,3 miljarder lastbilar/bussar, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015. I Sverige finns bara 0,4 procent av världens fordonsbestånd. USA är det land som har flest fordon, ca 260 miljoner, dvs drygt vart femte fordon i världen.

Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser minskar

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken i Sverige minskade under 2014 för fjärde året i rad, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015. Både personbilar och lastbilar/bussar minskade sina utsläpp. Utsläppen från lastbilar/bussar har ökat sedan 1990 men trenden har vänt under senare år och under 2014 var utsläppen 13 procent lägre än under 2010.

Kraftig minskning av nya personbilars koldioxidutsläpp

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar i Sverige har minskat med 32 procent under perioden 2005-2014, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015. Motsvarande siffra för EU totalt var en minskning med 24 procent.

Fordonsindustrin är viktig för svensk ekonomi

Fordonsindustrin är en av våra viktigaste näringsgrenar med stor betydelse för sysselsättning, exportintäkter, investeringar samt forskning och utveckling, visar BIL Sweden i sin årsbok Bilismen i Sverige 2015.

Fordonsindustrin är en av våra största exportnäringar och exporterade under 2014 för 120 miljarder kr, vilket motsvarar elva procent av den totala svenska varuexporten. Fordonsindustrin inkl underleverantörer sysselsätter ca 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter ca 40 000 personer. Fordonsindustrin stod under 2014 för tolv procent av de totala industriinvesteringarna. Fordonsindustrin är en av våra mest FoU-intensiva näringar.
 

60 miljarder i olika särskatter på bilismen

Fordonsägarna i Sverige betalar årligen ca 60 miljarder kr i olika särskatter på sina fordon, visar BIL Sweden i sin årsbok Bilismen i Sverige 2015. Räknar man dessutom in generella skatter som moms, som bilägarna betalar på bilköpet, reparationer och service etc uppgår det totala skatteuttaget på bilismen till cirka 90 miljarder kr. Ca 25 miljarder kr går tillbaks till fordonsägarna i form av väginvesteringar och vägunderhåll.

Mer än hälften av bensinpriset är skatt

Vid ett bensinpris på 14 kr per liter är 8,38 kr skatt, vilket motsvarar 60 procent av pumppriset, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015. Skatterna består av 3,11 kr i energiskatt, 2,47 kr i koldioxidskatt och 2,80 kr i moms. I dessa siffror har hänsyn tagits till att den femprocentiga låginblandningen av etanol i bensin är befriad från energi- och koldioxidskatt.

Bild3bensinskatt.jpg


Mer än var femte bil är en Volvo

Volvo är den vanligaste personbilen som rullar på de svenska vägarna, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015. Av de totalt 4 585 519 personbilarna som fanns i trafik vid det senaste årsskiftet var 1 016 667 Volvo motsvarande 22 procent av alla bilar. Näst vanligast var Volkswagen med 516 652 och trea var Toyota med 307 947. På fjärde plats kom Saab med 273 123 bilar.
 

Bild4fabrikatbestånd.jpg

 

Antalet körkortsinnehavare ökade med 50 000 under 2014

Antalet körkortsinnehavare var drygt 6,2 miljoner i början på 2015, framgår det av BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015. Det är en ökning med ca 50 000 körkortsinnehavare jämfört med året innan, vilket är samma årliga ökning som under de senaste tio åren. Ökningen av andelen som har körkort är särskilt stor bland äldre, inte minst bland kvinnor. Den tidigare nedgången av andelen ungdomar med körkort har planat ut och ungdomarnas körkortstagande visar på en stigande trend under senare år, även om det är långt kvar till de nivåer som gällde för 25 år sedan.

Kvinnors bilägande ökar mest

Kvinnors bilägande ökar mer än männens. Sedan mitten på 80-talet har antalet bilar som ägs av kvinnor ökat med 86 procent, vilket kan jämföras med antalet bilar som ägs av män ökat med 21 procent, framgår det av BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015. Omkring 1,3 miljoner bilar ägs av kvinnor och 2,3 miljoner ägs av män, vilket innebär att 35 procent av de privatägda bilarna ägs av kvinnor.
 

Rekordstor världsproduktion av fordon under 2014

Under 2014 tillverkades 90 miljoner personbilar, lastbilar och bussar i hela världen vilket är en uppgång med nästan tre procent jämfört med 2013 och den högsta nivån någonsin, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015. Kina, som är den största fordonstillverkande nationen i världen har mer än tiodubblat sin produktion från 2,1 miljoner år 2000 till 23,7 miljoner fordon under 2014. USA var näst störst med 11,7 miljoner och Japan trea med 9,8 miljoner tillverkade fordon under 2014.
 

Bild5världsprod.jpg

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.