BIL Swedens kommentarer till Bonus-Malusutredningen - Ris och Ros!

1. Kraftigt ökande skatter sänker trovärdigheten för det lagda förslaget

Bilister betalar redan in över 60 miljarder kronor i särskilda skatter, vilket är dubbelt så mycket som trafikens samhällsekonomiska kostnader. Senaste årsskiftet höjdes drivmedelsskatterna trots detta med cirka 4 miljarder och ett beslut har fattats om ett indexsystem som automatiskt höjer skatterna med cirka 1,5 miljarder ytterligare varje år. Nu föreslås det nya bonus-malus-systemet dessutom vara överfinansierat med cirka 10 miljarder de första fem åren.

-Ett trovärdigt bonus-malus-system måste bygga på att bonus och malus är lika stora. Det här förslaget är kraftigt överfinansierat, vilket innebär ytterligare en i raden av alla omotiverade och osammanhängande skatteökningar på bilismen. Utredarna verkar ha använt både hängslen, livrem , flytväst och överlevnadsdräkt när de gjort sin uträkning. säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

2.  Förslaget i korthet

Bonusdelen föreslås utgöras av en förändrad supermiljöbilspremie, med nivåerna 60 000 kr, 45 000 kr och 35 000 kronor baserad på certifierat CO2-utsläpp upp till 50 gram per kilometer. Malusdelen ska utgöras av en tillfälligt höjd CO2-relaterad fordonsskatt för nya bilar de tre första åren, samt en höjning av CO2-baserad och viktbaserad fordonsskatt på befintlig fordonspark (personbilar och lätta lastbilar).

3. Utökad bonus till supermiljöbilar är bra

Nivåerna på supermiljöbilspremien utformas som tre trappsteg. Ingen hänsyn till fordonsvikt föreslås för bonusdelen.

-Supermiljöbonusen höjs, vilket är bra, men trappstegsmodellen utan hänsyn till storlek kan ge konstiga effekter på marknaden. Vi hade hellre sett ett linjärt system utan trappsteg fortsätter Bertil Moldén.

4. Nya bilar straffas omotiverat

-Att höja fordonsskatten kraftigt under de tre första åren är en märklig modell. Nya bilar är mer  energieffektiva, renare och säkrare, vilket borde premieras. Det här förslaget riskerar dämpa förnyelsen av fordonsparken, vilket är kontraproduktivt mot samhällsmålen, säger Bertil Moldén.

5.En skrotmorot för gamla bilar saknas

BIL Sweden hade gärna sett en skrotmorot för de äldsta bilarna i förslaget, eftersom en gammal bil släpper ut lika mycket avgaser som hundra nya, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta Bertil Moldén, tel 070-638 65 31