BIL Swedens nya prognos: 2016 blir det bästa bilåret någonsin!

BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 375 000 bilar, vilket innebär en uppjustering med 20 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 355 000 bilar. Prognosen för lätta lastbilar justeras också upp något från 48 000 till 49 000 fordon. Slår prognoserna in kommer 2016 att bli ett rekordår för både personbilar och lätta lastbilar. Under 2015 nyregistrerades 345 000 personbilar och 45 000 lätta lastbilar.

Utbudet av de miljöbästa bilarna ökar nu snabbt. Idag finns drygt 35 modeller av laddbara elbilar, både rena batteribilar och laddhybrider samt ett 25-tal gasbilsmodeller (som körs på fordonsgas som innehåller 70 procent biogas). Dessutom finns redan idag två bränslecellsmodeller och fler är på gång.

- Miljöutvecklingen av den svenska bilparken är just nu mycket framgångsrik. Sverige hade under det första kvartalet i år den näst högsta andelen i världen för laddbara bilars andel av nyregistreringarna och var under 2015 etta i Europa på andelen biodrivmedel. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar minskade under 2015 i en snabbare takt i Sverige än EU-snittet. Den positiva utvecklingen har fortsatt i år, då nya personbilar under det första kvartalet i genomsnitt släppte ut 5 gram mindre koldioxid per km jämfört med samma period förra året, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

Höjd personbilsprognos

- Bakgrunden till höjningen av personbilsprognosen är den mycket starka utvecklingen av både nyregistreringar och orderingång. Registreringarna har ökat 29 månader i rad och hittills i år har uppgången varit drygt elva procent jämfört med fjolåret som var ett rekordår. Skulle prognosen slå in kommer 2016 med bred marginal att bli det bästa bilåret någonsin, fortsätter Bertil Moldén.

- Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden har flera orsaker, säger Bertil Moldén:

 • Stark konjunktur
 • Rekordlåga räntor
   
 • Ökad köpkraft och förmögenhetstillväxt hos hushållen
   
 • Stabil arbetsmarknad med ökad sysselsättning och låga varsel
   
 • Växande befolkning
   
 • Begagnatlagren är i god balans. Omsättningshastigheten på lagren är fortsatt hög.
   
 • Privatleasingen, som idag står för en fjärdedel av privatmarknaden, attraherar nya köparkategorier.
   
 • Bilen som transportmedel blir allt populärare.
   

- Ökad nybilsförsäljning och förnyelse av bilparken är bra ur både miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, då nya bilar har väsentligt lägre utsläpp och är betydligt trafiksäkrare än gamla bilar, fortsätter Bertil Moldén.

Höjd prognos för lätta lastbilar

- Prognosen för lätta lastbilar justeras upp mot bakgrund av den mycket positiva utvecklingen av både registreringar och ordertecknande hittills i år. Den starka tillväxten i svensk ekonomi genererar ett ökat transportbehov bland annat hos småföretagare och hantverkare, som använder lätta lastbilar som sina arbetsredskap. Slår prognosen in blir 2016 det bästa året någonsin för lätta lastbilar, avslutar Bertil Moldén.  


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

höjdprognosPB.jpg

10 bästa personbilsåren

                  År              Antal nyregistrerade personbilar

1.               2016          375 000 (prognos)

2.               2015          345 108

3.               1988          343 963

4.               1987          315 950

5.               1976          312 880

6.               1989          307 104

7.               2007          306 794

8.               2011          304 984

9.               2014          303 948

10.             1999          295 249

 

höjdprognosLLBB.jpg

10 bästa åren för lätta lastbilar

                 År              Antal nyregistrerade lätta lastbilar (högst 3,5 ton)                 

1.               2016          49 000 (prognos)

2.               2011          46 337

3.               2015          44 798

4.               2007          44 084

5.               2014          41 933

6.               2006          39 398

7.               2012          39 301

8.               2008          39 175

9.               2010          37 902

10.             2013          37 342