BIL Swedens nya prognos: bästa bilåret någonsin!

BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 345 000 bilar, vilket innebär att 2015 kommer att bli det bästa året någonsin om prognosen slår in. Prognosen är en uppjustering med 18 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 327 000. Under 2014 nyregistrerades 304 000 personbilar.

Bakgrunden till höjningen av personbilsprognosen är den mycket starka utvecklingen av både nyregistreringar och orderingång.

- Registreringarna har ökat 20 månader i rad och hittills i år har uppgången varit drygt elva procent jämfört med ett redan starkt fjolår. Skulle prognosen slå in kommer det tidigare rekordet från 1988 att överträffas, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Det rekordstora nybilsintresset har flera orsaker. Låga räntor och en stabil arbetsmarknad utgör en bra grund, men demografiska faktorer spelar också roll – allt fler får körkort och tillgång till bil. Intresset för snålare, miljövänligare och säkrare bilar växer.

- Vi ser att vissa grupper ökar starkt, till exempel äldre kvinnor, som i många fall för första gången köper en egen ny bil. En annan faktor som driver på marknaden är det sug efter begagnade bilar som uppstår när många nya svenskar börjar etablera sig, skaffar körkort och får inkomster. Sverige har idag en betydligt större befolkning än rekordåret 1988 och årets försäljningssiffror är därför inte extrema. Den växande bilismen är något samhället bör planera för, fortsätter Bertil Moldén.

- Den ökade nybilsförsäljningen är bra för tillväxt och jobb. I bilhandel och verkstäder arbetar cirka 40 000 personer och det behövs ytterligare 5000 de närmaste tre åren. Fordonsindustrin sysselsätter hela 135 000 personer i Sverige. Att få fler motiverade ungdomar som vill satsa på den högteknologiska industrin är den kanske största utmaningen inför framtiden om vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga i Sverige, säger Bertil Moldén.

Risken att bli dödligt skadad vid en trafikolycka är 90 procent lägre i en ny bil idag jämfört med tidigt 80-tal. På samma tid har genomsnittligt koldioxidutsläpp minskat med 45 procent.

- Den positiva miljötrenden får inte stanna upp. Många fordon sätts på marknaden nu som ska leva i 15 år eller mer. Politikerna är duktiga på att höja skatter, men inte lika bra på att förstärka de morötter som fungerar för att få fler att välja en snålare bil eller hjälpa fram ny teknik. Tydligare satsningar behövs idag om vi verkligen ska ligga i framkant på miljöområdet om 15 år, avslutar Bertil Moldén.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

prognossep15Bild1.jpg

10 bästa personbilsåren

År              Antal nyregistrerade personbilar

1.              2015         345 000 (prognos)

2               1988         343 963

3.              1987         315 950

4.              1976         312 880

5.              1989         307 104

6.              2007         306 794

7.              2011         304 984

8.              2014         303 948

9.              1999         295 249

10.            2000         290 529